Aktualności
Sprawy nauki
05 Kwietnia
Opublikowano: 2022-04-05

NCN tworzy bazę ofert dla naukowców z Ukrainy

Narodowe Centrum Nauki tworzy bazę ofert pracy dla badaczek i badaczy uciekających przed wojną w Ukrainie. Oferty mogą zgłaszać laureaci grantów finansowanych przez agencję.

O możliwości wsparcia w ten sposób uczonych z Ukrainy agencja informowała już w połowie marca. Wówczas w specjalnym liście skierowanym do jednostek naukowych w całej Polsce przewodniczący Rady NCN prof. Jacek Kuźnicki oraz dyrektor NCN prof. Zbigniew Błocki zwrócili się z prośbą do kierowników grantów Narodowego Centrum Nauki, by ci w ramach posiadanych środków rozważyli zatrudnienie w swoich zespołach uczonych z Ukrainy. Dotyczy to projektów badawczych MAESTRO, OPUS, SONATA BIS, SONATA, HARMONIA, SYMFONIA oraz programów międzynarodowych OPUS LAP, SHENG, BEETHOVEN, DAINA, MOZART, ALPHORN, DIOSCURI oraz UNISONO. Autorzy listu podkreślili, że fundusze na ten cel mogą pochodzić z każdej pozycji w kosztorysie załączonym do umowy grantowej z NCN.

Maksymalna wysokość środków finansowych pochodzących z jednego grantu nie może przekroczyć stu tysięcy złotych. W ramach tego limitu możliwe jest zatrudnienie jednej osoby na rok, można także zatrudnić większą liczbę osób na krótszy czas lub z niższym wynagrodzeniem – wyjaśnia Anna Korzekwa-Józefowicz, rzeczniczka NCN.

W projektach można zatrudniać osoby, które mają co najmniej stopień naukowy doktora (w ukraińskim systemie kandydat nauk) i przed wybuchem wojny pracowały na ukraińskich uczelniach oraz w innych instytucjach naukowych. Ich działalność i zainteresowania muszą być związane z tematyką projektów. Jednostki naukowe będą zobowiązane do zapewnienia goszczonym badaczkom i badaczom opiekunów z tej samej lub pokrewnej dyscypliny i do podjęcia działań służących ich integracji ze środowiskiem naukowym.

Jesteśmy głęboko przekonani, że pozwoli to wielu naszym naukowym przyjaciołom z Ukrainy kontynuować pracę naukową tak brutalnie przerwaną przez rosyjską agresję, a także znaleźć w pierwszym najtrudniejszym okresie po opuszczeniu własnego kraju środki finansowe niezbędne do życia. Odpowiedzialna realizacja celów, którym służyć ma niniejsza inicjatywa, będzie zarówno świadectwem solidarności polskiego środowiska naukowego z narodem ukraińskim w tym dramatycznym okresie, jak również umożliwi wszystkim zespołom badawczym realizującym granty NCN wykorzystać wiedzę, energię i potencjał badawczy naszych koleżanek i kolegów, którzy przybyli do Polski w ostatnich tygodniach – napisali profesorowie Jacek Kuźnicki i Zbigniew Błocki.

Na stronie internetowej NCN uruchomiono właśnie bazę ofert pracy dla badaczy i badaczek z Ukrainy. Oprócz formularza rejestracyjnego są także odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w tym zakresie, m.in. czy istnieje możliwość zatrudnienia badacza z Ukrainy w ramach środków zaplanowanych na zatrudnienie na stanowisku post-doc; czy wymagana jest zgoda NCN przed zatrudnieniem badacza z Ukrainy; czy naukowiec z Ukrainy, zatrudniony do realizacji zadań badawczych, musi być wykazany w raportach rocznych/końcowych w zespole projektowym?

MK

Dyskusja (0 komentarzy)