Aktualności
Szkoły wyższe
30 Czerwca
Źródło: Łukasiewicz
Opublikowano: 2020-06-30

AGH dołącza do partnerów akademickich Łukasiewicza

Wzrost efektywności wdrożeniowej i naukowej to główne założenie porozumienia podpisanego pomiędzy Siecią Badawczą Łukasiewicz a Akademią Górniczo-Hutniczą im. S. Staszica w Krakowie. To czwarta uczelnia techniczna, która zawarła tego typu umowę o współpracy.

Systemowa współpraca ze środowiskiem akademickim, której  wyrazem są zawarte przez Łukasiewicza w ostatnich tygodniach porozumienia z wiodącymi uczelniami technicznymi w kraju, pozwoli na zwiększenie zaangażowania nauki w rozwój gospodarczy Polski w oparciu o światowe trendy i oczekiwania Przemysłu 4.0. Podpisy pod najnowszym porozumieniem złożyli rektor-elekt AGH prof. dr hab. Jerzy Lis (na fot. po prawej) oraz Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz, podczas konferencji „Wpływ COVID-19 na przemysł materiałów budowlanych” zorganizowanej 29 czerwca z inicjatywy Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych z Krakowa. To jeden z instytutów Łukasiewicza, który od lat prowadzi z krakowską uczelnią liczne projekty badawczo-rozwojowe z powodzeniem wdrażane w biznesie. Równie udaną współpracą mogą pochwalić się należące do Sieci: Instytut Metali Nieżelaznych, Krakowski Instytut Technologiczny, Instytut Spawalnictwa oraz Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych.

– Podpisane porozumienie to formalne przypieczętowanie wieloletniej współpracy AGH z instytutami, które dziś tworzą Sieć Badawczą Łukasiewicz. Jej efektem jest rosnąca liczba innowacyjnych rozwiązań tworzonych przez polskich naukowców w odpowiedzi na realne potrzeby przedsiębiorców. Dziękuję za dotychczasowe zaangażowanie na rzecz tej kooperacji i wsparcie, jakiego rektor udziela nam również jako członek Rady Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Mam nadzieję, że to również wyraźny sygnał dla polskiego biznesu, w tym licznie obecnych tu dziś firm przemysłu budowlanego, że potencjał polskiej nauki sukcesywnie rośnie. Warto więc, poszukując możliwości doskonalenia swoich technologii, produktów czy usług, ten potencjał wykorzystać intensyfikując współpracę z nami – podkreślił Piotr Dardziński.

– Tworzenie i dostarczanie zaawansowanych rozwiązań dla polskiej gospodarki to nasza misja od ponad stu lat. To także cel nadrzędny Sieci Badawczej Łukasiewicz. Stawiamy sobie zatem tożsame cele. Jestem przekonany, że umowa pomiędzy AGH a Łukasiewiczem jest sygnałem dla naszego otoczenia, ale również innych uczelni i jednostek naukowych, w jakim kierunku powinna zmierzać nauka. Ten kierunek to współpraca na rzecz polskiej gospodarki. Z tak silnymi partnerem jesteśmy w stanie odpowiadać skutecznie na wszelkie zapotrzebowanie płynące z biznesu i przemysłu i jeszcze skuteczniej dokonywać transferu technologii. – powiedział prof. Jerzy Lis.

Współpraca pomiędzy Łukasiewiczem a AGH zakłada realizację projektów badawczych i wdrożeniowych, również międzynarodowych, m.in. w ramach wspólnoty Europejskiego Instytutu Technologii i Innowacji – EIT Raw Materials, działającej na rzecz wsparcia innowacyjności w branży surowców mineralnych. W planach są też wspólne projekty z Hubem Technologii Cyfrowych koordynowanym przez Krakowski Park Technologiczny. Obszar współpracy ma obejmować kluczowe technologie i rozwiązania przyszłości, jak automatyzacja, robotyzacja, sztuczna inteligencja i rozszerzona i wirtualna rzeczywistość (AR i VR). Krakowski Park Technologiczny jest wiodącym Hubem Technologii Cyfrowych w Polsce i bardzo aktywnym podmiotem w tym obszarze na arenie międzynarodowej. Efektem tej współpracy będzie podniesienie konkurencyjności i innowacyjności całego Łukasiewicza.

Strony porozumienia stawiają również na intensyfikację współpracy dydaktycznej m.in. poprzez organizowanie programów podnoszących kwalifikacje naukowców, wymianę kadry naukowej i realizację doktoratów wdrożeniowych. Udziałem w najnowszej, czwartej edycji programu doktoratów wdrożeniowych zainteresowanych jest 62 pracowników badawczych Łukasiewicza, z czego 12 z nich wskazało Akademię Górniczo-Hutniczą jako miejsce prowadzenia doktoratów wdrożeniowych. Uczelnia jest jednym z największych beneficjentów ministerialnego programu.

Łukasiewicz podpisał do tej pory porozumienia z trzema uczelniami wyższymi: Politechniką Warszawską, Politechniką Śląską i Politechniką Łódzką. Prowadzenie wspólnych projektów ze środowiskiem akademickim wzmacnia ofertę badawczo-rozwojową dla biznesu w obszarach kluczowych dla rozwoju polskiej gospodarki.

Sieć Badawcza Łukasiewicz to trzecia pod względem wielkości sieć badawcza w Europie. Dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4,5 tys. naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze, przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/, ale także w ponad 50 lokalizacjach: instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zrównoważona gospodarka i energia.

źródło: Łukasiewicz

 

Dyskusja (0 komentarzy)