Aktualności
Szkoły wyższe
04 Marca
Opublikowano: 2021-03-04

ALK za odpowiedzialnymi badaniami w biznesie i zarządzaniu

Akademia Leona Koźmińskiego jako pierwsza polska uczelnia przyłączyła się do Responsible Research for Business and Management – wirtualnej organizacji skupiającej naukowców z całego świata. 

Użyteczność społeczna, wiarygodność i rzetelna ocena badań naukowych w obszarze biznesu i zarządzania – to podstawowe wartości, którymi kieruje się Responsible Research for Business and Management (Odpowiedzialne Badania w Biznesie i Zarządzaniu). Społeczność RRBM powstała w 2014 r. z inicjatywy 24 badaczy z różnych krajów, którym zależało na zmianie ekosystemu badań i edukacji biznesowej w kierunku zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju. Celem RRBM jest inspirowanie, zachęcanie i wspieranie wszelkich studiów i badań z biznesu i zarządzania, które są wiarygodne, użyteczne i zrozumiałe, także poza murami uczelni, i nie ograniczają się do seminaryjnych dyskusji i wymiany opinii w elitarnych periodykach.

Według inicjatorów RRBM, zadaniem szkół i badaczy biznesu na świecie jest – w ostatecznym rozrachunku – rozwiązywanie problemów ważnych dla gospodarek i dla społeczeństwa. Biznes może być bowiem realnym czynnikiem zmieniającym świat na lepszy, jeśli posiada wiedzę i zalecenia oparte na odpowiedzialnych badaniach. Wymaga to zmiany podejścia do nauki i edukacji w dziedzinie zarządzania, które bywają obwiniane o oderwanie od realiów i proponowanie strategii nieadekwatnych do wyzwań współczesności. Kompleksowy program dla nauki i edukacji biznesowej znalazł się w dokumencie „Vision 2030”, który pokazuje, że szkoły biznesu powinny stać się ważnym i cenionym uczestnikiem działań na rzecz pożądanych zmian społecznych.

Do wspierania i aktywnego propagowania odpowiedzialnych badań biznesu i zarządzania według „Vision 2030” przystąpiła właśnie Akademia Leona Koźmińskiego.

W ALK od dawna kierujemy się siedmioma zasadami RRBM: służba społeczeństwu, docenianie badań podstawowych i stosowanych, uwzględnianie pluralizmu i współdziałania interdyscyplinarnego, przemyślana metodologia, zaangażowanie interesariuszy, uwzględnienie oczekiwań interesariuszy w trakcie badań, szeroka popularyzacja osiągniętych wyników – wymienia rektor ALK prof. Grzegorz Mazurek.

Akademia Leona Koźmińskiego jest pierwszą polską uczelnią, która dołączyła do społeczności RRBM, obejmującej coraz więcej czołowych szkół biznesu, organizacji i stowarzyszeń edukacji biznesowej, m.in. AACSB, EFMD, Aspen’s Institute of Business and Society Program, GRLI, jak też wybitnych badaczy zarządzania i biznesu m.in. z Cornell University, UCLA, University of Pennsylvania, University of Michigan, Rice University, Imperial College, University of Strathclyde, University of St. Gallen, Aalto University, Lund University, Singapore Management University, University of Hong Kong i Fudan University.

źródło: ALK

 

Dyskusja (0 komentarzy)