Aktualności
Szkoły wyższe
24 Listopada
Opublikowano: 2020-11-24

Cyfryzacja uczelni to więcej możliwości dla studentów i dydaktyków

W ostatnich miesiącach przyspieszyła informatyzacja uczelni. Według zapewnień Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wdrożenia systemów informatycznych do zdalnego zarządzania, wirtualna rekrutacja czy subwencje wspierające uczelnie, to tylko początek ucyfrowienia. Co czeka nas w przyszłości?

Nauczanie zdalne po pandemii nie jest tylko futurystyczną wizją. Wprowadzenie go na stałe do swojej oferty rozważa wiele uczelni. Działania wspiera Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a w przyszłości – być może także Unia Europejska.

W ramach projektów konkursowych PO WER Zintegrowane Programy Uczelni oraz Zintegrowane Programy Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego uczelnie otrzymują wsparcie m.in. na wzmocnienie informatycznych narzędzi zarządzania szkołą wyższą, tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych, kształcenie w formie e-learningu, działania podnoszące kompetencje kadr uczelni w zakresie innowacyjnych kompetencji dydaktycznych, umiejętności informatycznych (w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia). Należy również podkreślić, iż w negocjowanej obecnie perspektywie finansowej UE na lata 2021–2027 planowana jest realizacja kolejnych projektów w zakresie cyfryzacji systemu edukacji, w tym szkolnictwa wyższego – informuje Zespół ds. Komunikacji MNiSW.

Dzięki wykorzystaniu kształcenia na odległość studenci mogą poszerzać swoje kompetencje także poza uczelnią. Platforma Navoica oferuje bezpłatne kursy i szkolenia ze wszystkich dziedzin nauki. Według informacji przekazanych przez MNiSW, obecnie służy także dydaktykom. „Na platformie znajduje się m.in. kurs dla dydaktyków pozwalający na dokształcenie się w zakresie nauczania online i prowadzenia lekcji zdalnych. Skierowany jest on do nauczycieli szkół podstawowych, średnich oraz wyższych” – czytamy w ministerialnym komunikacie.

Jak pokazał ubiegłoroczny raport Niezależnego Zrzeszenia Studentów, najsłabszym elementem systemów informatycznych na uczelniach wyższych pozostaje znajomość funkcjonalności przez dydaktyków i studentów. Aż 38% z nich, a w niektórych przypadkach nawet 60%, nie zdaje sobie sprawy, że istnieją takie funkcjonalności jak np. składanie wniosków on-line.

Pandemia pokazała, że wielu dydaktyków po raz pierwszy musiało korzystać z platform edukacyjnych i systemów informatycznych. W dzisiejszym świecie obsługa narzędzi informatycznych jest niezwykle ważna. Niestety, nie wszyscy wiedzą jak z nich korzystać. Na jednej z uczelni partnerskich przeprowadziliśmy szkolenie dla personelu, w którym wzięło udział prawie 70 osób. Nawet w najsprawniejszym systemie informatycznym, przy najlepszych możliwych zabezpieczeniach, słabym ogniwem pozostaje człowiek. Cieszę się widząc, jak wiele osób chce zaznajomić się z nowymi technologiami – komentuje Grzegorz Kaliński, prezes Kalasoft sp. z o.o., dostawcy systemów ERP dla uczelni wyższych.

Aż połowa uczestników badania wskazała, że nauczyciele akademiccy, pomimo takiej możliwości, nie korzystają z systemów informatycznych do komunikacji. „Wywołuje to wśród studentów frustrację, ponieważ niezbędne narzędzia są obecne, a brakuje chęci i zaangażowania osób, dla których zostały stworzone. Dodatkowo, wciąż w dużej liczbie uczelni nie ma możliwości składania wniosków o stypendium rektora lub socjalne, a także o miejsce w domu studenckim” – czytamy w raporcie NZS. Nic zatem dziwnego, że aż 2/3 studentów odpowiedziało, ze system elektroniczny na ich uczelni powinien ulec zmianie. „Stawia to poziom cyfryzacji na uczelniach w Polsce w bardzo niekorzystnym świetle” – gorzko konstatują autorzy badania.

Cyfryzacja na polskich uczelniach wymaga sprawnej i gruntownej przebudowy, która usprawniłaby znacznie życie na uczelni zarówno studentom, nauczycielom akademickim, jak i pracownikom administracyjnym – podsumowują na koniec autorzy raportu.

R, materiał nadesłany

 

Dyskusja (0 komentarzy)
Tagi: