Aktualności
Szkoły wyższe
14 Lutego
Źródło: ANS w Nowym Targu
Opublikowano: 2024-02-14

Dr Bianka Godlewska-Dzioboń rektorem ANS w Nowym Targu

Dr Bianka Godlewska-Dzioboń została rektorem Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu w wyborach uzupełniających do końca obecnej kadencji. Do tej pory, od 2022 roku, jedynie pełniła obowiązki rektora.

Wybory uzupełniające odbyły się 12 lutego. Jedyną kandydatką była w nich dr Bianka Godlewska-Dzioboń. Opowiedziało się za nią 43 spośród 55 elektorów biorących udział w głosowaniu. Pozostałych 12 kart było nieważnych. Tym samym pełniąca od 2022 roku obowiązki rektora dr Godlewska-Dzioboń została rektorem do końca obecnie trwającej kadencji. Do końca sierpnia muszą być zorganizowane kolejne wybory, które wyłonioną sternika uczelni na kolejne cztery lata.

Przypomnijmy, że wakat na stanowisku rektora ANS w Nowym Targu trwał od grudnia 2021 roku, gdy Kolegium Elektorów odwołało dr. hab. Roberta Włodarczyka. Kulisy tej decyzji szczegółowo opisywaliśmy w „Forum Akademickim”. Zgodnie z informacją przekazaną wówczas przez Przewodniczącego Kolegium Elektrów pełnienie obowiązków rektora (do momentu wyboru nowego) objęła dr Maria Zięba – prorektor ds. studenckich i kształcenia. Tymczasem w połowie stycznia 2022 roku Wojciech Murdzek, ówczesny sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, przekazał, że p.o. rektora jest dr Bianka Godlewska-Dzioboń, prorektor do spraw studenckich i kształcenia. Stanowisko to potwierdził odrębnym komunikatem minister Przemysław Czarnek.

Z początkiem lutego 2022 roku odbyły się wybory, w wyniku których rektorem została dr hab. Anna Mlekodaj. Nie zostały one jednak uznane przez MEiN. Minister zobowiązał p.o. rektora do „działań mających na celu zakończenie kryzysu oraz doprowadzenie do zorganizowania wyborów w sposób zgodny z obowiązującymi regulacjami i standardami właściwymi dla całej społeczności akademickiej”. Przeprowadzono je w lipcu, ale żaden z trójki kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości głosów. Ponieważ statut uczelni nie przewiduje drugiej tury wyborów organów jednoosobowych (taka możliwość jest w przypadku wyborów organów kolegialnych), cała procedura wyboru rektora miała zostać powtórzona. Ostatecznie głosowanie odbyło się 12 lutego 2024 roku.

MK

Dyskusja (1 komentarz)
  • ~Marek Wroński 14.02.2024 10:49

    Warto wspomnieć, że w międzyczasie zmieniono statut uczelni, który wcześniej wymagał, aby kandydat/kandydatka na rektora legitymował się stopniem doktora habilitowanego..