Aktualności
Szkoły wyższe
03 Marca
Opublikowano: 2020-03-03

Dwóch kandydatów na rektora UPWr

Profesorowie: Jarosław Bosy i Krzysztof Kubiak zmierzą się w wyborach na rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Rozstrzygnięcie 16 marca. 

Jak informuje Uczelniana Komisja Wyborcza, w ustalonym terminie na ręce przewodniczącego UKW wpłynęły zgłoszenia dwóch kandydatów na Rektora UPWr w kadencji 2020–2024. Obaj zostali zgłoszeni zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich kandydatury wpłynęły zarówno ze strony Rady Uczelni, jak i odpowiednio licznych grup elektorów. W wyborach, które odbędą się 16 marca, zmierzą się zatem: prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy – prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą oraz prof. dr hab. Krzysztof Kubiak – dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.

Prof. Jarosław Bosy pracuje w Instytucie Geodezji i Geoinformatyki Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji UPWr. Jest ekspertem w zakresie geodezji satelitarnej, a w szczególności integracji obserwacji satelitarnych i naziemnych wykorzystywanych do monitorowania Ziemi wraz z atmosferą w ramach Globalnego Geodezyjnego Systemu Obserwacyjnego. Ukończył studia geodezyjne na Wydziale Melioracji Wodnych Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Nominację profesorską odebrał w 2014 roku. Jest autorem lub współautorem blisko 200 prac naukowych. Zasiada w Państwowej Radzie Geodezyjnej i Kartograficznej. Jest wiceprzewodniczącym Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk.

Prof. Krzysztof Kubiak ukończył studia na Wydziale Weterynaryjnym Akademii Rolniczej we Wrocławiu . Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 350 pozycji. Jest współautorem 3 książek i autorem 1 monografii. Specjalizuje się w zakresie chorób psów i kotów, szczególnie w dziedzinie gastroenterologii oraz diagnostyki endoskopowej chorób przewodu pokarmowego, układu oddechowego i układu moczowego tych zwierząt. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół: diagnostyki endoskopowej chorób przewodu pokarmowego, układu oddechowego oraz układu moczowego psów i kotów; etiopatogenezy, rozpoznawania i leczenia wrzodów żołądka u psów; występowania w błonie śluzowej żołądka psów i kotów drobnoustrojów z rodzaju Helicobacter i ich udziału w patogenezie chorób tego narządu. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych.

MK, źródło: UPWr

 

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)