Aktualności
Szkoły wyższe
04 Sierpnia
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2023-08-04

Politechnika Lubelska w projekcie na rzecz zielonych przestrzeni publicznych

Modernizacja „wysp ciepła” z poszanowaniem historycznej wartości i ochrony konserwatorskiej tych miejsc – to cel międzynarodowego projektu, którego liderem jest Politechnika Lubelska. Jego efektem będzie m.in. nowatorski program nauczania innowacyjny program nauczania w zakresie zrównoważonych przestrzeni publicznych w miastach.

W projekcie „Green & sustainable public spaces in historic cities –  innovative teaching programme” biorą udział trzy uczelnie: Politechnika Lubelska (lider), Politechnika w Mediolanie i Uniwersytet w Granadzie oraz trzy miasta wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO: Zamość, Rawenna i Granada.

Zależało nam, żeby partnerzy pochodzili z różnych regionów Europy. Ale ich wybór nie był przypadkowy. Politechnika w Mediolanie to najlepsza uczelnia, jeśli chodzi o architekturę we Włoszech, natomiast Uniwersytet w Granadzie, założony w XVI wieku, to uczelnia z ogromnymi tradycjami. Taka międzynarodowa współpraca z pewnością zaowocuje różnorodnością perspektyw i cennymi doświadczeniami – mówi prof. Bogusław Szmygin, dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, kierownik Katedry Konserwacji Zabytków.

Tematem projektu są przestrzenie publiczne, takie jak ulice, place i podwórka, które odgrywają kluczową rolę w życiu społeczności miejskich. Jak zauważają naukowcy, zmiany klimatyczne sprawiają, że stają się one „wyspami ciepła”.

Są to miejsca, w których temperatura podnosi się o kilka, a nawet kilkanaście stopni. Jeżeli na zewnątrz mamy 30°C, to na takim wybetonowanym podwórku czy placu może być ponad 40°C. W praktyce oznacza to, że użytkowanie tych przestrzeni jest coraz trudniejsze, a nawet niemożliwe. To znacząco wpływa na komfort życia zarówno mieszkańców, jak i turystów. Naszym zadaniem jest znalezienie takich rozwiązań, które pozwolą na modernizację tych przestrzeni, jednocześnie szanując ich historyczną wartość i ochronę konserwatorską –  podkreśla dziekan.

Jakie to rozwiązania? Naukowcy proponują wprowadzanie zieleni w różnych formach: trawników, kwietników i drzew. Zieleń nie tylko poprawia estetykę miejsca, ale również odgrywa ważną rolę ekologiczną, przyczyniając się do absorpcji dwutlenku węgla oraz wchłaniania wody opadowej. Dodatkowo zieleń dostarcza cienia, co jest niezwykle istotne dla użytkowników przestrzeni w okresach wysokich temperatur. Ochronę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi mają zapewniać także różne formy zadaszeń, takie jak parasole czy wiaty, które w miastach typowo turystycznych są również w stanie zapewnić odpowiednie miejsca do odpoczynku.

Kolejnym aspektem jest gospodarka wodą. Badacze wychodzą z propozycją przechwytywania wody opadowej poprzez zastosowanie zielonych terenów oraz zbiorników retencyjnych, aby nie płynęła bezużytecznie do kanalizacji. Prof. Szmygin podkreśla również wagę otwierania przestrzeni prywatnych, takich jak podwórka, i przekształcanie ich w przestrzenie publiczne. Szczególnie w miastach turystycznych, gdzie ruch jest intensywny, taka praktyka pozwala na zapewnienie odpowiednich miejsc do odpoczynku dla mieszkańców i odwiedzających. Dobrym przykładem tego typu praktyk jest Zamość. Kilka lat temu wprowadzono tam rewitalizację podwórek. Utworzona w ten sposób przestrzeń została znakomicie zagospodarowana zielenią.

Warto zaznaczyć, że wszystkie zaproponowane rozwiązania muszą być starannie uporządkowane, zarówno pod względem funkcjonalnym, technicznym, jak i estetycznym. Ponadto konieczne jest zachowanie zgodności z wymaganiami konserwatorskimi, ponieważ wszystkie działania odbywają się w unikalnej scenerii historycznej.

Trwający trzy lata projekt, oprócz praktycznych działań, przewiduje także stworzenie materiałów dydaktycznych, w tym sylabusa przedmiotu, podręcznika dobrych praktyk oraz innowacyjnego kursu online w formie krótkich wykładów wideo, zwanych MOOC. Dzięki temu wiedza i doświadczenia zdobyte w trakcie projektu będą mogły zostać udostępnione i wykorzystane przez szersze grono osób zainteresowanych zagadnieniami zrównoważonej przestrzeni publicznej.

Całkowity budżet projektu wynosi 250 tys. euro. Pozwoli to na zatrudnienie ekspertów, organizację spotkań oraz wizyt studyjnych, jak również wsparcie działań partnerów.

źródło: PL

Dyskusja (0 komentarzy)