Aktualności
Szkoły wyższe
14 Września
Fot. Kazimierz Kożuch
Opublikowano: 2023-09-14

Politechnika Lubelska zadba o zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu

Politechnika Lubelska i Archidiecezja Lubelska zawarły porozumienie, które ma na celu współpracę w obszarze budownictwa sakralnego. Naukowcy zajmą się projektowaniem, opracowywaniem ekspertyz, badaniami architektonicznymi i pracami konserwatorskimi w tego typu obiektach.

Umowę zawarto 12 września w Pałacu Biskupim Archidiecezji Lubelskiej. Podpisy pod dokumentem złożyli: prof. Zbigniew Pater – rektor Politechniki Lubelskiej oraz ks. Stanisław Budzik – metropolita lubelski. Inicjatywa współpracy z archidiecezją to rezultat zaangażowania pracowników dwóch wydziałów lubelskiej uczelni: Zarządzania oraz Budownictwa i Architektury.

Doszli oni do wniosku, że istnieje potrzeba wsparcia Kościoła w kwestiach technicznych związanych z dziedzictwem kulturowym, a przede wszystkim z jego architekturą. To porozumienie ma charakter otwarty, w każdej chwili możemy poszerzyć je o nowe obszary. Wierzymy, że łącząc siły, osiągniemy efekt synergii, który przyniesie korzyści całemu społeczeństwu – przekonuje prof. Zbigniew Pater, rektor PL.

W ramach współpracy naukowcy z Wydziału Budownictwa i Architektury będą zajmować się projektowaniem, ale także opracowywaniem ekspertyz, badaniami architektonicznymi i pracami konserwatorskimi obiektów sakralnych.

Dziedzictwo kulturowe, zwłaszcza w postaci obiektów sakralnych, stanowi niezwykle istotny element tożsamości regionalnej. Warto zaznaczyć, że wiele zespołów kościelnych i klasztornych w naszym regionie jest wpisanych do rejestru zabytków, co świadczy o ich ogromnym znaczeniu dla historii i kultury. Niemniej jednak wiele z nich, szczególnie te położone w mniejszych miejscowościach, pozostaje nieznanych i niedocenianych. W obliczu globalizacji i dynamicznych zmian społecznych, to dziedzictwo staje się kluczowym elementem, który powinniśmy pielęgnować i chronić – uważa dr inż. arch. Bartłomiej Kwiatkowski, prodziekan ds. studenckich Wydziału Budownictwa i Architektury.

Do dokładnej analizy i dokumentacji zabytków wykorzystane będą m.in. zdalnie sterowane aparaty latające, scanning 3D, badania termograficzne, akustyczne oraz georadarowe. Jednym z pomysłów jest zaangażowanie do współpracy studentów.

Architektura to nie tylko wiedza teoretyczna, ale także umiejętność praktycznego działania. Praktyka na rzeczywistych obiektach, takich jak kościoły, jest niezastąpionym doświadczeniem. Studenci, którzy będą uczestniczyć w takich projektach, nie tylko zdobędą cenne umiejętności, ale także przyczynią się do zachowania dziedzictwa kulturowego naszego regionu – dodaje prodziekan.

Wśród planowanych wspólnych inicjatyw jest odtworzenie planów oraz digitalizacja zabytkowych kościołów.

Wiemy, że wiele z nich jest wpisanych do rejestru zabytków, ale często brakuje dokładnych planów. Mamy nadzieję na rozwinięcie działań również w dziedzinie ekologii. Archidiecezja Lubelska liczy ponad 100 cmentarzy, a problem śmieci na cmentarzach jest bardzo realny. Dlatego też chcielibyśmy, aby Politechnika Lubelska wsparła nas w aspekcie recyklingu odpadów – mówi o oczekiwaniach związanych z przyszłymi działaniami ks. dr Jarosław Orkiszewski, ekonom Archidiecezji Lubelskiej.

źródło: PL

Dyskusja (0 komentarzy)