Aktualności
Szkoły wyższe
25 Maja
Fot. B. Motyka
Opublikowano: 2023-05-25

Powstała Politechniczna Sieć Obronności i Bezpieczeństwa

Trzy politechniki: Lubelska, Rzeszowska i Świętokrzyska, będą współpracować na rzecz nowoczesnych technologii w zakresie obronności i bezpieczeństwa, przemysłu zbrojeniowego oraz modernizacji polskiej armii. Porozumienie w sprawie utworzenia Politechnicznej Sieci Obronności i Bezpieczeństwa podpisano w czwartek 25 maja.

Pod porozumieniem, które zawarto na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli, swoje podpisy złożyli rektorzy: prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater (Politechnika Lubelska), prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza) oraz prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba (Politechnika Świętokrzyska).

W ramach Politechnicznej Sieci Obronności i Bezpieczeństwa planowane są wspólne działania służące realizacji badań naukowych dla obronności i bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej w celu uzyskania efektu synergii połączonych potencjałów uczelni technicznych.

Zdaniem gospodarza uroczystości, rektora Politechniki Rzeszowskiej, sektor obronny, chcąc się rozwijać, potrzebuje innowacyjnych pomysłów, nowoczesnych technik i wdrożeń oraz wykwalifikowanych specjalistów. Taki rozwój w dużej mierze zależy od harmonijnej współpracy pomiędzy wojskiem, przemysłem a nauką, w tym uczelniami. Ma to niebagatelny wpływ nie tylko na bezpieczeństwo państwa, lecz także na rozwój gospodarczy.

Ostatnie miesiące jasno pokazują, że badania w zakresie technologii obronności i bezpieczeństwa są kluczowe w aspekcie sytuacji geopolitycznej. W Rzeszowie widzimy to w szczególny sposób. Dlatego też podejmujemy współpracę w zakresie badań naukowych dotyczących tych obszarów. Jestem przekonany, że rezultatem będą nowe, ważne, ale przede wszystkim polskie technologie, które uniezależnią nas od zewnętrznych, często trudnych sytuacji. Inwestycja w nasze uczelnie i nasze pomysły da naszemu krajowi niezależność od zewnętrznych dostawców w zakresie obronności i bezpieczeństwa – podkreślił prof. Piotr Koszelnik.

Celem tej inicjatywy jest wymiana wiedzy i doświadczeń trzech uczelni technicznych oraz współtworzenie projektów badawczo-rozwojowych, co jest szczególnie istotne ze względu na odradzanie się przemysłu zbrojeniowego i potrzebę wspomagania go przez innowacyjne rozwiązania naukowe.

Przemysł obronny tworzy obszerną przestrzeń dla naukowców do prowadzenia badań i realizacji projektów na potrzeby bezpieczeństwa kraju. Posiadamy odpowiednie zaplecze laboratoryjne, świetnych specjalistów inżynierów z zakresu wysokich technologii. Łącząc siły, zwiększamy możliwości i potencjał wdrożeniowy w kontekście nowych rozwiązań dla wojska. Naszym celem jest włączenie się w szeroko rozumianą modernizację polskiej armii – mówił prof. Zbigniew Koruba, rektor Politechniki Świętokrzyskiej.

Rektor Politechniki Lubelskiej, prof. Zbigniew Pater, dodał z kolei, że na jego uczelni naukowcy opracowują wiele innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu, które pomagają tworzyć kolejne, tym razem znajdujące wykorzystanie w obszarze polskiej obronności.

Dysponujemy specjalistyczną wiedzą, nowoczesną bazą laboratoryjną oraz instrumentami wsparcia transferu technologii. Dzięki temu będziemy dla pozostałych członków Sieci realnym wsparciem naukowym. Łącząc potencjały naszych trzech uczelni, mamy szansę wypracować rozwiązania, które będą służyły naszemu wojsku. Myślimy już o konkretnych produktach takich, jak lufy do armatohaubic czy silniki do wozów bojowych – zapowiedział.

źródło: PL

Dyskusja (0 komentarzy)