Aktualności
Szkoły wyższe
13 Maja
Opublikowano: 2021-05-13

Poznańska federacja od 2023 roku

Za półtora roku utworzona zostanie federacja poznańskich uczelni publicznych. Taką zapowiedź przedstawiła Rada ds. Integracji Poznańskiego Środowiska Akademickiego działająca przy Kolegium Rektorów Miasta Poznania.

W piśmie skierowanym do społeczności akademickiej Poznania członkowie Rady przekonują, że jedyną drogą do tego, by uznanie i pozycja tego ośrodka naukowego była adekwatna do rzeczywistego jego potencjału, jest dopuszczony przez ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce proces federacji uczelni. „Całe nasze środowisko udowodniło już niejednokrotnie, że w wielu ważnych dla nas i prestiżowych działaniach, potrafiliśmy się zjednoczyć i osiągnąć spodziewane cele” – przypominają sygnatariusze i wyliczają dotychczasowe działania: wspólną Poznańską Inaugurację Akademicką roku 2013/2014, inwestycje środowiskowe, m.in. Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii i Centrum NanoBioMedyczne, kierunki studiów łączące potencjały naukowe z partnerskich uczelni, Poznańską Fundację Bibliotek Naukowych, Międzyuczelniane Centrum Personalizacji Legitymacji Studenckiej. „Można powiedzieć, że są już pierwsze zwiastuny możliwości zjednoczenia wysiłków naszych uczelni do osiągnięcia zamierzonych celów” – podsumowują.

Kolejnym krokiem ma być federacja poznańskich uczelni publicznych, dzięki której – jak przewidują autorzy – wzrósłby prestiż naukowy poznańskiego ośrodka w Polsce i za granicą, potencjał badawczy uczelni byłby lepiej wykorzystany, a szanse na uzyskiwanie środków na badania naukowe znacznie by się zwiększyły. Sfederowany uniwersytet ułatwiłby ponadto współpracę w badaniach naukowych poprzez dostęp do infrastruktury czy większe możliwości komercjalizacji wyników. Otworzyłyby się również nowe perspektywy w prowadzeniu interdyscyplinarnych kierunków studiów czy międzynarodowych szkół doktorskich.

Po rozpatrzeniu wielu trudności i ograniczeń oraz analizie stosownych interpretacji ministerialnych planuje się podjęcie decyzji o sfederowaniu od 1 stycznia 2023 roku, kiedy będą już znane wyniki ewaluacji zapowiadanej przez Ministerstwo na rok 2022 – czytamy w piśmie udostępnionym na stronie internetowej KRMP.

Taka sfederowana jednostka, jak zapewniają pomysłodawcy, byłaby ewaluowana we wszystkich dziedzinach i niemal wszystkich dyscyplinach naukowych. Zaznaczono jednak, że „tożsamość i dorobek żadnej z uczelni nie zostanie pominięty i zagubiony, gdyż podmioty federacji zachowują swoją odrębność finansową i organizacyjną”.

Planowaną federację ma tworzyć osiem uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Poznańska, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz, Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)