Aktualności
Szkoły wyższe
29 Października
Fot. Renata Dudek
Opublikowano: 2019-10-29

Prof. Alberto Molinari doktorem honoris causa Politechniki Krakowskiej

Prof. Alberto Molinari z Uniwersytetu w Trydencie otrzymał 28 października tytuł doktora honoris causa Politechniki Krakowskiej. Włoski naukowiec jest jednym z najwybitniejszych i najbardziej aktywnych badaczy na świecie w obszarze metalurgii proszków.

35-letnia aktywność badawcza prof. Molinariego w dyscyplinie inżynieria materiałowa zaowocowała ponad 500 publikacjami w międzynarodowych i krajowych czasopismach naukowych oraz materiałach konferencyjnych.

Wniósł ogromny wkład w rozwój światowej nauki o materiałach, szczególnie w rozwój niskostopowych spiekanych materiałów konstrukcyjnych oraz opracowanie metodologii optymalizacji kluczowych procesów technologicznych w przemyśle metalurgii proszków – podkreślił w laudacji rektor PK prof. Jan Kazior.

Wśród szczególnie istotnych osiągnięć włoskiego badacza są:  zdefiniowanie mechanizmów zniszczenia stopów tytanu, optymalizacja procesów obróbki cieplno-chemicznej nawęglania i azotowania spiekanych stali stopowych, opis mechanizmów zużycia spiekanych stali stopowych oraz zaprojektowanie metodologii wyznaczania wytrzymałości zmęczeniowej spiekanych stali. Cenionym w świecie dokonaniem było także zoptymalizowanie wytwarzania ortopedycznych protez na bazie stopowych proszków kobaltu, wytwarzanych metodami kształtowania wtryskowego. Ważnym obszarem zainteresowań prof. Molinariego są również badania odporności na pękanie spiekanych materiałów porowatych. W oparciu o analizę fraktograficzną określił mechanizmy zniszczenia spiekanych materiałów. Ostatni dorobek naukowy prof. A. Molinariego  dotyczy z kolei wytwarzania nanostrukturalnych materiałów w wyniku wysokoenergetycznego mielenia i spiekania proszków metalicznych, aspektów odkształcenia i zniszczenia spiekanych materiałów oraz mechanizmów towarzyszących ich ścieraniu. Dzięki swoim odkryciom włoski badacz przyczynił się m.in. do modyfikacji teorii spiekania.

Profesor Alberto Molinari urodził się w 1957 roku w Livinio we Włoszech. Ukończył studia na kierunku inżynieria chemiczna na Uniwersytecie w Padwie. Pracę doktorską z zakresu inżynierii materiałowej obronił w 1987 r. na Politechnice w Turynie, a rok wcześniej rozpoczął pracę na Uniwersytecie w Trydencie (Universita di Trento), którą kontynuuje do dziś.  Jest członkiem wielu prestiżowych stowarzyszeń i organizacji naukowych: American Powder Metallurgy Institute, European Powder Metallurgy Association (EPMA), International Liaison Committee, Europejskich i Światowych Kongresów Metalurgii Proszków, członkiem Editorial Board czasopisma Powder Metallurgy Progress,  oraz International Journal of Powder Metallurgy. Na zgromadzeniach plenarnych EPMA reprezentuje środowisko akademickie uczelni europejskich w kontaktach z przedstawicielami przemysłu. Jest również aktywnym wykładowcą podczas corocznych szkół metalurgii proszków organizowanych przez EPMA w ośrodkach akademickich Europy. Prof. Molinari był ponadto promotorem 30 prac doktorskich oraz koordynatorem licznych projektów badawczych, w tym finansowanych przez Unię Europejską.

W uznaniu naukowych osiągnięć prof. Alberto Molinari otrzymał szereg prestiżowych nagród i wyróżnień, w tym godność doktora honoris causa Uniwersytetu Karola III w Madrycie (2016 r.), nagrodę European Powder Metallurgy Association za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie innowacyjnych rozwiązań stosowanych w metalurgii proszków (2017 r.), nagrodę specjalną American Powder Metallurgy Institute (APMI) za wkład w rozwój światowej społeczności badaczy metalurgii proszków (2018 r.) .

Od kilkudziesięciu lat prof. Molinari współpracuje z Wydziałem Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. Ma ogromne zasługi dla rozwoju dyscypliny inżynieria materiałowa oraz promowania kadr naukowych na PK. Owocem kooperacji są m.in. wspólne publikacje w uznanych międzynarodowych czasopismach (w tym m.in. cytowane  kilkadziesiąt razy w literaturze światowej artykuły dotyczące wyjaśnienia  mechanizmów towarzyszących aktywowanemu spiekaniu proszków austenitycznej stali nierdzewnej AISI 316L), wspólny udział w licznych międzynarodowych konferencjach naukowych, liczne staże naukowe pracowników PK na Uniwersytecie w Trydencie, które przyczyniły się do uzyskania przez nich promocji doktorskich i habilitacji. Podczas wizyt w Polsce prof. Molinari brał również udział w seminariach z wykładami dla pracowników Politechniki Warszawskiej oraz Akademii Górniczo-Hutniczej.

źródło: PK

Dyskusja (0 komentarzy)