Aktualności
Szkoły wyższe
13 Marca
Źródło: www.ue.poznan.pl
Opublikowano: 2020-03-13

Prof. Maciej Żukowski jedynym kandydatem na rektora UEP

Prof. dr hab. Maciej Żukowski, obecny rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, jako jedyny zgłosił chęć udziału w wyborach na kadencję 2020–2024. Zaplanowano je na 20 marca. 

Kandydaturę obecnego rektora zgłosiła Rada Uczelni. W związku z tym, że Senat UEP nie wskazał swojego kandydata, prof. Maciej Żukowski jako jedyny podda się decyzji elektorów. Na spotkaniu wyborczym zorganizowanym 12 marca przedstawił priorytety i główne punkty programu na kolejną kadencję. Skupił się na trzech obszarach: nauce, kształceniu oraz funkcjonowaniu i kontaktach z otoczeniem. Podkreślił znaczenie utrzymania wysokiej kategorii w ewaluacji naukowej UEP, aktywnego kształtowania polityki naukowej ze wsparciem dla innowacyjnych, interdyscyplinarnych i ważnych społecznie kierunków badań, ze wzmocnieniem specjalizacji w wybranych obszarach, jak również konieczność zapewnienia ciągłości kadr oraz dalszego umiędzynarodowienia. W dydaktyce celem będzie zapewnianie nowoczesnej oferty, uzyskanie pozycji lidera w rozwijaniu kompetencji przyszłości wśród akademickich szkół biznesu oraz dalsza internacjonalizacja. Priorytetem jest również rozwój edukacji menedżerskiej i ustawicznej. Uczelnia ma być rzetelnym pracodawcą, dbającym o dobre warunki pracy i rozwój pracowników, lepiej wiążącym wynagrodzenia z wynikami pracy, z bardziej konkurencyjnymi płacami. Istotne jest również ustabilizowanie finansów Uczelni, w tym przez skuteczniejsze pozyskiwanie środków ze źródeł zewnętrznych i lepsze wykorzystywanie obecnych zasobów.

Prof. Maciej Żukowski jest rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu od 2016 roku. Pokonał wówczas prof. Alfreda Janca, kierownika Katedry Bankowości, stosunkiem głosów 155:127. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu (poprzedniczka UEP) na kierunku ekonomika i organizacja handlu zagranicznego. Zaraz potem rozpoczął pracę na uczelni jako młodszy asystent. Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał w 1991 roku, habilitację ukończył w 1998, a nominację profesorską otrzymał w 2007. Od 1991 roku pracuje w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej na Wydziale Ekonomii. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół polityki społecznej, ekonomii, zabezpieczenia społecznego, systemów emerytalnych, rynku pracy, migracji i integracji europejskiej.

Jest członkiem Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, przewodniczącym Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego, członkiem Rady Ekspertów Population Europe.

Wybory rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu odbędą się 20 marca.

MK, źródło: UEP

 

Dyskusja (0 komentarzy)