Aktualności
Szkoły wyższe
11 Października
Opublikowano: 2019-10-11

Rada Uczelni vs. rektor PWSZ w Tarnowie

Rada Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie zwróciła się z wnioskiem do ministra nauki i szkolnictwa wyższego o pilną kontrolę legalności działań rektora, prof. dr hab. Jadwigi Laski.

Uchwałę w tej sprawie Rada podjęła na swoim posiedzeniu 7 października. Powodem wystąpienia z wnioskiem są – w ocenie Rady – działania z naruszeniem prawa, które rektor PWSZ w Tarnowie podjęła w ramach realizacji swoich zadań statutowych. W piśmie do ministra wymieniono trzy działania, które wzbudziły wątpliwości członków Rady: niezgodną z ustawą z 18 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce procedurę przyjęcia nowego statutu uczelni oraz jego niektórych zapisów; liczne przypadki naruszeń statutu obowiązującego w latach 2016–2019 podczas realizacji przez rektora PWSZ w Tarnowie funkcji przewodniczącego Senatu uczelni; niedostateczne wypełnianie przez prof. dr hab. Jadwigę Laskę obowiązków rektora uczelni wynikających z prawa pracy i zakresu obowiązków jako pracownika PWSZ w Tarnowie.

Ponadto Rada wystąpiła do ministra o stwierdzenie nieważności części uchwał przyjętych przez Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie w okresie od czerwca tego roku, które zostały podjęte z naruszeniem prawa, m.in. poprzez notoryczne niedotrzymywanie terminów powiadomień członków Senatu o terminach posiedzeń i porządku obrad, a także ignorowanie pism oraz wystąpień strony społecznej.

„Decyzje powyższe Rada podjęła w poczuciu odpowiedzialności za wysokie standardy prawne i etyczne, jakie powinny cechować społeczność akademicką PWSZ w Tarnowie, po głębokiej analizie posiadanej dokumentacji, kierując się dobrem uczelni, w przekonaniu, iż Rada wyczerpała wszystkie możliwości wyjaśnienia wątpliwości prawnych dotyczących działań rektora PWSZ w Tarnowie od 2017 roku wewnątrz struktur uczelni” – napisano w oświadczeniu.

Jednocześnie Rada podjęła decyzję o nieudzieleniu zgody prof. dr hab. Jadwidze Lasce na podjęcie dodatkowego zajęcia zarobkowego oraz kontynuację dodatkowego zatrudnienia poza PWSZ w Tarnowie. „W naszym przekonaniu obecna kryzysowa sytuacja uczelni wymaga pełnego zaangażowania się pani rektor w działania na rzecz tarnowskiej uczelni i jej nieograniczonego innymi obowiązkami udziału w procedurach kontrolnych” – piszą członkowie Rady Uczelni.

Z naszych informacji wynika, że Rada obradowała w niepełnym składzie. Obecni byli tylko członkowie spoza uczelni oraz przedstawicielka studentów. Pozostali członkowie Rady, reprezentujący uczelnię, a więc połowa składu pochodzącego z wyboru, nie uczestniczyli w posiedzeniu. Co dziwne, przewodniczący Rady nie wypowiadał się publicznie na temat stanowiska, a robił to jeden z jej członków. W upublicznionym stanowisku przedstawiono zarzuty części Rady w stosunku do pani rektor, ale bez podania żadnych konkretów. Pani rektor, prof. dr hab. Jadwiga Laska, poinformowała nas, że o zarzutach dowiedziała się z mediów, a pisma z zarzutami nie dostała, choć przecież jest dostępna, sekretariat jest otwarty, a Rada zna jej telefon.

Na antenie lokalnego Radia RDN rektor PWSZ w Tarnowie powiedziała, że nie ma sobie nic do zarzucenia. „Zostałam niesłusznie osądzona” – przekonywała, dodając, że nie była tym zaskoczona, bo „od dłuższego czasu czuje presję wielu osób” i podejrzewa, że „celem nadrzędnym było wypracowanie takiej sytuacji, w której rektor zostałby zawieszony, usunięty, cokolwiek, żeby pojawiła się dogodna sytuacja do wprowadzenia kogoś innego”.

MK, PK

Oświadczenie Rady Uczelni PWSZ w Tarnowie

Dyskusja (0 komentarzy)