Aktualności
Szkoły wyższe
17 Października
Na fot. prof. Paweł Cięszczyk, źródło: AWFiS
Opublikowano: 2019-10-17

Rektor AWFiS w Gdańsku zrezygnował ze stanowiska

W środę, 16 października, na posiedzeniu członków Senatu Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku dr hab. Waldemar Moska, prof. AWFiS złożył mandat rektora – poinformowała uczelnia na swojej stronie internetowej. Do czasu wyboru jego następcy akademią pokieruje prorektor ds. studenckich prof. dr hab. Paweł Cięszczyk.

Prof. Mosek sprawował funkcję rektora AWFiS od 2010 roku. Trzy lata temu został wybrany na drugą kadencję. Na rok przed jej upływem zrezygnował ze stanowiska, tłumacząc się względami zdrowotnymi. Zgodnie ze Statutem AWFiS w takiej sytuacji obowiązki przejmuje najstarszy wiekiem prorektor. W oświadczeniu opublikowanym na stronie internetowej uczelni poinformowano, że dr hab. Władysław Jagiełło, prof. AWFiS (prorektor ds. nauki)  oraz dr hab. Barbara Duda-Biernacka, prof. AWFiS (prorektor ds. kształcenia i rozwoju), odmówili pełnienia funkcji rektora. Wobec tego obowiązek ten spadł na trzeciego w kolejności – 43-letniego prorektora ds. studenckich prof. dr. hab. Pawła Cięszczyka.

Prof. Cięszczyk jest specjalistą w zakresie genetyki sportowej. W 2007 roku został doktorem nauk o kulturze fizycznej. Sześć lat temu uzyskał habilitację, a wkrótce potem – nominację profesorską. Karierę naukową zaczynał na Uniwersytecie Szczecińskim, gdzie stworzył i kierował Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka. Pod jego egidą powstał program profilaktyki urazowej dla żołnierzy. W 2014 roku otrzymał Zachodniopomorskiego Nobla w dziedzinie nauk podstawowych za „szerokorozumiane zastosowanie badań genetycznych w sporcie i  traumatologii sportowej”. Trzy lata później, zarzucając szczecińskiej uczelni utrudnianie mu kariery, przeniósł się do AWFiS w Gdańsku.

Na swoim koncie ma ponad 160 publikacji. Jest liderem rozpoczętego w ub. roku i wartego ponad 1,5 mln zł projektu badawczego, w którym poszukuje nowych genów warunkujących predyspozycje do wykonywania określonych rodzajów wysiłku fizycznego. Osiem lat temu został wyróżniony Nagrodą Burmistrza Gminy Goleniów „Barnim” za swoje dokonania naukowe w zakresie genetyki sportowców.

MK

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)