Aktualności
Szkoły wyższe
04 Czerwca
Źródło: www.upz.edu.pl
Opublikowano: 2020-06-04

Rektor UP w Zamościu wybrany na drugą kadencję

Dr hab. Andrzej Samborski będzie nadal rektorem Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu. Był jedynym kandydatem na to stanowisko w kadencji 2020–2024. 

Wybory w UP w Zamościu odbyły się 25 maja. Kolegium Elektorów zadecydowało o reelekcji dr. hab. Andrzeja Samborskiego, który zawiaduje zamojską uczelnią od 2016 roku.

Jest geografem, meteorologiem i klimatologiem. W 1981 roku ukończył geografię na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 1990 roku na podstawie pracy „Zróżnicowanie wilgotności gleby pod różnymi uprawami w zależności od ich rozwoju i warunków meteorologicznych” uzyskał stopień naukowy doktora nauk przyrodniczych na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie. W roku 2003 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii-agroklimatologii na podstawie rozprawy „Agrometeorologiczne uwarunkowania pojawiania się chorób grzybowych na częściach nadziemnych pszenicy ozimej na Zamojszczyźnie w latach 1976–1995” na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej w Lublinie (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy).

Pełnił obowiązki kierownika Katedry Agrometeorologii Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. W latach 2012–2013 był kierownikiem Zakładu Ochrony i Kształtowania Środowiska Wydziału Biogospodarki w Zamościu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Problematyka jego badań koncentruje się wokół stratyfikacji temperatury powietrza w łanach roślin uprawnych, zmian wilgotności gleby w zależności od pokrywy roślinnej, klimatycznych aspektów rozwoju agroturystyki na Zamojszczyźnie, bioklimatu Zamościa i Roztocza, agrometeorologicznych uwarunkowań pojawiania się chorób grzybowych na częściach nadziemnych pszenicy ozimej, atmosferycznych źródeł energii odnawialnej. Jest autorem lub współautorem ponad 150 prac naukowych i popularnonaukowych.

źródło: www.perspektywy.pl

 

Dyskusja (0 komentarzy)