Aktualności
Szkoły wyższe
07 Października
Opublikowano: 2021-10-07

SGH z prestiżową akredytacją

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie otrzymała prestiżową akredytację EQUIS – jedną z trzech najważniejszych na świecie przyznawanych uczelniom i wydziałom biznesowym.

European Quality Improvement System to międzynarodowy system oceny jakości kształcenia i warunków studiowania w szkołach biznesu. Certyfikat przyznaje European Foundation for Management Development (Europejska Fundacja na Rzecz Rozwoju Kształcenia) – organizacja zrzeszająca 966 uczelni i ośrodków naukowych, firm i jednostek administracji publicznej z 90 krajów. Obecnie akredytację posiada 197 uczelni na całym świecie, w tym 104 europejskie. Do dotychczas akredytowanych w Polsce – Akademii Leona Koźmińskiego i Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego – dołączyła właśnie Szkoła Główna Handlowa.

Akredytacja EQUIS jest dla nas wielkim wyróżnieniem. W Europie Środkowo-Wschodniej otrzymało ją pięć uczelni, w tym dwie w Polsce. Jesteśmy radzi, że po wielu latach wnikliwych analiz, zarówno ze strony EFMD, jak i SGH, mogliśmy dołączyć do tak zacnego grona – przyznaje dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, rektor uczelni.

EQUIS to najbardziej kompleksowy system akredytacji instytucjonalnej dla szkół biznesu i zarządzania. Jest uznawany na całym świecie przez studentów, wykładowców, pracodawców, klientów korporacyjnych i media, często będąc niezbędnym warunkiem uczestnictwa w liczących się rankingach. EQUIS jest wzorcem jakości w dziesięciu obszarach działalności uczelni – zapewnia rygorystyczną kontrolę, jeśli chodzi o porównanie danej uczelni z międzynarodowymi standardami w zakresie zarządzania, programów, studentów, kadry uniwersyteckiej, badań, internacjonalizacji, etyki, odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju, a także zaangażowania w działania praktyczne.

Nasze przygotowania do uzyskania tej akredytacji trwały kilka lat i wymagały wytężonej pracy, analiz i konsultacji, w wyniku których przygotowaliśmy i przesłaliśmy do EFMD kompleksowy Raport Samooceny. Ostatnim etapem starań była wirtualna wizytacja uczelni przez czteroosobową komisję z EFMD. W spotkaniach z wizytatorami uczestniczyło blisko 100 osób ze strony SGH: władze uczelni, przedstawiciele pracowników akademickich oraz administracyjnych, studenci, absolwenci, a także partnerzy biznesowi. Proces akredytacyjny EQUIS przyczynił się do mobilizacji naszej wspólnoty uczelnianej. Należy jednak pamiętać, że akredytacja stanowi ogromne wyróżnienie, ale jest jednocześnie zobowiązaniem do dalszego doskonalenia: jakości kształcenia, prowadzenia badań oraz zarządzania uczelnią – podkreśla dr hab. Jacek Prokop, prof. SGH, prorektor ds. współpracy z zagranicą.

Akredytacja EQUIS obejmuje szeroki zakres oceny: wszystkie działania danej uczelni, w tym programy studiów prowadzące i nieprowadzące do uzyskania tytułu zawodowego, jak i programy kształcenia na poziomie doktorskim oraz tworzenie wiedzy i wkład w życie społeczności. EQUIS pomaga w dążeniu do doskonałości w ciągłym procesie ulepszania po każdej wizycie akredytacyjnej lub reakredytacyjnej. Bierze przy tym pod uwagę różnorodność kultur i systemów edukacyjnych na świecie, uważając, że w każdym procesie oceny niezbędne jest zrozumienie lokalnego kontekstu.

źródło: SGH

Dyskusja (0 komentarzy)