Aktualności
Szkoły wyższe
12 Lipca
Źródło: www.polsl.pl
Opublikowano: 2021-07-12

Śląskie uczelnie zaczynają współpracę z KNF

Porozumienie o współpracy z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego zawarły trzy śląskie uczelnie: Politechnika Śląska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach.

W spotkaniu, do którego doszło 9 lipca, wzięli udział: prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk – rektor Politechniki Śląskiej, prof. dr hab. Ryszard Koziołek – rektor Uniwersytetu Śląskiego, prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak – rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, oraz dr hab. Jacek Jastrzębski – przewodniczący KNF, Kamil Mroczka – Dyrektor Generalny KNF i Sławomir Flis – dyrektor zarządzający Pionem Innowacji i Technologii w UKNF.

Podczas spotkania omówiono możliwe formy współpracy, której celem byłoby wsparcie procesów analizy dużych zbiorów danych finansowych. UKNF wraz z uczelniami ma zamiar poszerzyć kompetencje w obrębie technologii nadzorczych (SupTech) oraz technologii regulacyjnych (RegTech) celem sprawowania nowoczesnego nadzoru w Polsce oraz umożliwienie transferu wiedzy i technologii.

Jednym z głównych elementów realizacji powyższego założenia jest wykorzystanie nowoczesnych metod modelowania z zastosowaniem elementów uczenia maszynowego wraz z uwzględnieniem algorytmów sztucznej inteligencji. Z uwagi na ilość informacji konieczne będzie zastosowanie technik przetwarzania dużych zbiorów danych (Big Data). Ponadto ze względu na efektywność procesu pozyskiwania wiedzy niezbędne będzie zarówno użycie nowoczesnych technik analitycznych opartych o wspomagane systemy eksperckie, jak i sprawdzonych już w praktyce nadzorczej metod statystycznych i ekonometrycznych, jednakże zastosowanych na znacząco większym zbiorze danych. Połączenie technik sprawdzonych w nadzorze finansowym z nowoczesną technologią przełoży się na skok jakościowy w zakresie efektywności prowadzonych analiz.

Współpraca pomiędzy UKNF a uczelniami ma na celu ułatwienie komunikacji pomiędzy nadzorcą i uczestnikami rynku poprzez łatwiejszą wymianę informacji. Umożliwi ona również zaangażowanie środowiska akademickiego w kluczowe projekty dla rynku finansowego.

Planowane działania obejmą proces aktywizacji młodego pokolenia, które dopiero wkracza na rynek pracy oraz ukazanie wspomnianej grupie wiekowej możliwości płynących z szerokiego zastosowania nowych, innowacyjnych technologii w różnych dziedzinach życia. Współpraca obejmie również wspólne przedsięwzięcia naukowe i szkoleniowe. Instytucje będą realizować wspólne konferencje, szkolenia, projekty badawcze. Wśród założeń planowanej współpracy jest także umożliwienie młodym ludziom udziału w płatnych stażach celem nabycia przez nich niezbędnych kompetencji oraz budowanie przyszłych kadr w obszarze analityki i inteligentnych metod przetwarzania danych. Takie działania pozwolą na wykorzystanie wiedzy ekspertów i specjalistów UKNF, a jednocześnie pozwolą również na zwiększenie świadomości społecznej związanej z nowoczesnymi technologiami oraz transformacją cyfrową.

Jadwiga Witek, źródło: PŚl

Dyskusja (0 komentarzy)