Aktualności
Szkoły wyższe
28 Maja
Opublikowano: 2021-05-28

Stanowisko Rady Uczelni UP im. KEN w Krakowie

Zwracamy się do rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie o zweryfikowanie podjętych w ostatnich tygodniach decyzji personalnych. Uważamy, że polityka kadrowa powinna być prowadzona w oparciu o jasne, znane wcześniej kryteria, a rozwiązywanie umów o pracę powinno przebiegać zgodnie z kulturą akademicką – napisali członkowie Rady Uczelni w stanowisku wydanym po wczorajszym posiedzeniu tego organu.

Na czwartkowym (27 maja) posiedzeniu Rady Uczelni postawiono wniosek o odwołanie rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie prof. Piotra Borka. Wniosek został zgłoszony przez prof. Grzegorza Przebindę, który zarzucił rektorowi, że ten, wbrew ustawie, oddał całkowicie władzę kanclerzowi, zaś na uczelni panuje atmosfera strachu. W głosowaniu trzech członków Rady było „za” odwołaniem rektora, trzech – przeciw, jedna się wstrzymała. Wniosek przepadł.

Po posiedzeniu Rada wydała oświadczenie, w którym zwraca się do rektora o „zweryfikowanie podjętych w ostatnich tygodniach, odbieranych jako krzywdzące, decyzji personalnych dotyczących pracowników uczelni”.

Uważamy, że polityka kadrowa powinna być prowadzona w oparciu o jasne, znane wcześniej kryteria, a rozwiazywanie umów o pracę powinno przebiegać zgodnie z kulturą akademicką – napisano w stanowisku.

Jednocześnie członkowie siedmioosobowego gremium zauważają konieczność opracowania jasnych kryteriów polityki kadrowej, w szczególności decyzji o przechodzeniu pracowników naukowych uczelni na emeryturę.

Sugerujemy pilne powołanie w tym celu doraźnej komisji konsultacyjnej złożonej z przedstawicieli statutowych organów uczelni oraz reprezentantów zainteresowanych środowisk naukowych uczelni.

Na koniec zwrócono uwagę, że ważkie decyzje, które rzutują na przyszłość uczelni, wymagają jawności i dialogu, dlatego – zgodnie z obietnicą złożoną przez rektora na posiedzeniu Rady – powinno dochodzić do regularnych spotkań władz uczelni z całą społecznością.

MK

Stanowisko Rady Uczelni

Pracownicy UP im. KEN apelują do Rady Uczelni

 

Dyskusja (1 komentarz)
  • ~Bogusław Śliwerski 30.05.2021 13:48

    Rada Uczelni obudziła się, by chronić własny wizerunek, a nie by dbać o kulturę akademicką.