Aktualności
Szkoły wyższe
03 Lipca
Od lewej: Dariusz Majka, dyrektor Regionu Bankowości Oddziałowej, Mariusz Chojnacki, dyrektor ds. Sektora Publicznego, Karolina Lipa-Michalec, menedżer Placówki Relacyjnej, Tomasz Mielniczuk, dyrektor Departamentu Santander Universidades, prof. Antoni Różalski, rektor UŁ, dr Dariusz Koperczak, dyrektor Centrum Karier i Współpracy z Pracodawcami UŁ. Fot. Maciej Andrzejewski, Centrum Promocji UŁ 
Opublikowano: 2017-07-03

Uniwersytet Łódzki i Santander Universidades – stała współpraca

29 czerwca 2017 r. prof. Antoni Różalski, rektor UŁ i Tomasz Mielniczuk, dyrektor Departamentu Santander Universidades podpisali umowę o stałej współpracy pomiędzy instytucjami. Porozumienie dotyczy m. in.: wsparcia przez Santander Universidades projektów rozwojowych dla studentów UŁ, w tym przyznawania stypendiów dla studentów i najlepszych kandydatów na studia; wspierania udziału studentów UŁ w programach globalnych organizowanych w ramach sieci uczelni partnerskich Santander Universidades; organizowania staży i praktyk; rozwoju nowych technologii wspierających obsługę studentów i poprawiających jakość usług świadczonych na ich rzecz.

– Cieszę się, ze możemy podpisać umowę na stałą współpracę. Jesteśmy zadowoleni z dotychczasowego współdziałania i wdzięczni za pomoc we współfinansowaniu i finansowaniu przedsięwzięć związanych z działalnością studentów. A nasi studenci interesują się działalnością naukową nie tylko w ramach kół naukowych, ale także w ramach indywidualnych projektów. Właśnie dzięki współpracy z Santander Universidades mmamy możliwość wspomóc studentów indywidualnymi grantami badawczymi. Lista laureatów tego programu wkrótce zostanie ogłoszona – powiedział prof. Antoni Różalski.

Santander Universidades to jedyna organizacja tak kompleksowo i wielowymiarowo zajmująca się współpracą świata biznesu i świata nauki w skali globalnej i lokalnej. Od ponad 20 lat Santander Universidaes dba o rozwój szkolnictwa wyższego na świecie poprzez finansowanie badań i wspieranie projektów akademickich z zakresu nowych technologii i przedsiębiorczości.

– To jest kulminacyjny moment naszej współpracy, która do tej pory sprawdziła się na wielu płaszczyznach. Santander Universidades silnie promuje cztery elementy, które wpisują się również w działalność uczelni. Są to: umiędzynarodowienie, innowacyjność i przedsiębiorczość, poprawa wskaźnika zatrudnialności oraz cyfryzacja i digitalizacja – powiedział Tomasz Mielniczuk.

W Polsce program ten jest realizowany od 2011 roku przez Bank Zachodni WBK. Uniwersytet Łódzki uczestniczy w nim od 2012 r. i od tego czasu jest jedną z ponad 50 polskich i 1.200 uczelni na świecie wchodzących w skład sieci Santander Universidades. Program jest skierowany do pracowników naukowych i administracyjnych, doktorantów, absolwentów oraz studentów, a jego nadrzędnym celem jest rozwiązywanie problemów polskiej nauki.

W 2015 roku na Wydziale Zarządzania rozpoczęła działalność placówka relacyjna, której zadaniem jest budowa relacji ze studentami poprzez współpracę z kołami naukowymi oraz wspieranie wartościowych projektów i inicjatyw studenckich. W latach 2012-2016 Santander Universdades wsparł Uniwersytet Łódzki w sumie kwotą 630 tys. zł. Tylko w roku 2017 Santander Universidades ufundował specjalne stypendia w wysokości 2500 zł każde dla 37 studentów Uniwersytetu Łódzkiego, którzy wyróżniają się wyjątkową aktywnością w pracy na uczelni, a także poza nią.

Tomasz Boruszczak

Dyskusja (0 komentarzy)