Aktualności
Szkoły wyższe
13 Stycznia
Opublikowano: 2023-01-13

W Częstochowie chcą uniwersytetu klasycznego

Senat Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie jednogłośnie podjął uchwałę o zmianie nazwy uczelni, która miałaby dołączyć do grona uniwersytetów klasycznych.

Decyzja jest pokłosiem ostatniej ewaluacji jakości działalności naukowej. W jej wyniku na 13 dyscyplin reprezentowanych w częstochowskiej uczelni cztery uzyskały kategorię A (historia, literaturoznawstwo, nauki chemiczne, nauki prawne), siedem – kategorię B+ (językoznawstwo, nauki fizyczne, nauki o kulturze fizycznej, nauki o zdrowiu, pedagogika, sztuki muzyczne, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki), a dwie – kategorię B (filozofia, nauki o bezpieczeństwie). Te oceny mogą być jeszcze lepsze, bo w przypadku kliku dyscyplin złożono odwołanie od ministerialnej decyzji.

Tym niemniej wyniki te stanowiły asumpt do podjęcia przez Senat uczelni uchwały o zmianie szyldu. Teraz miałby to być Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie. Po tym, jak już wcześniej akceptację dla tego pomysłu wyrazili członkowie Rady Uczelni, senatorowie upoważnili prof. dr hab. Annę Wypych-Gawrońską, rektor UJD, do prowadzenia działań zmierzających do wykonania podjętej uchwały. Być może pod nową nazwą zainaugurowany zostanie kolejny rok akademicki. Ostateczna decyzja w tej sprawie należy teraz do ministra edukacji i nauki, za pośrednictwem którego stosowny wniosek zostanie złożony w Sejmie RP, a następnie – po pozytywnym przegłosowaniu – trafi do podpisu prezydenta.

Nie będzie to pierwsza zmiana szyldu pod Jasną Górą. Początki uczelni sięgają 1971 roku, gdy powstała Wyższa Szkoła Nauczycielska. Już trzy lata później przemianowano ją na Wyższą Szkołę Pedagogiczną, a w 2004 roku w Akademię im. Jana Długosza. Od 2018 roku funkcjonuje jako Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie. Zmieniając po raz kolejny nazwę – tym razem z uniwersytetu „przymiotnikowego” na „klasyczny” – uczelnia dołączy do grona 20 szkół wyższych o takim statusie. Ich władze zrzesza Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)