Aktualności
Szkoły wyższe
16 Grudnia
Opublikowano: 2021-12-16

Wrocławskie centrum Academia Europaea przeniesione na PWr

Wrocławski hub prestiżowej europejskiej organizacji Academia Europaea mieści się od teraz na Politechnice Wrocławskiej. Do tej pory za jego funkcjonowanie odpowiadała gmina Wrocław.

Academia Europaea powstała w 1988 roku w Londynie z inicjatywy Royal Society, najstarszego na świecie towarzystwa naukowego założonego w XVII wieku, i Szwedzkiej Akademii Nauk. Gromadzi wybitnych specjalistów ze wszystkich dziedzin nauki: od medycyny, chemii, fizyki, matematyki i ekonomii po nauki humanistyczne i społeczne. Nie ma charakteru badawczego, jest raczej elitarną korporacją naukowców, która doradza Komisji Europejskiej. To największa taka organizacja w Europie. Zrzesza ponad 4,5 tys. członków, w tym kilkudziesięciu laureatów Nagrody Nobla. Należy do niej także ponad stu uczonych z Polski.

Główna siedziba Akademia Europaea znajduje się w Londynie, ale swoje przedstawicielstwa (tzw. Knowledge Hubs) ma też m.in. w Monachium, Barcelonie, Cardiff, Bergen, Tbilisi i Budapeszcie. Academia Europaea Wrocław Knowledge Hub działa w stolicy Dolnego Śląska od dziesięciu lat. Dotychczas za jego funkcjonowanie odpowiadała gmina Wrocław. Teraz obowiązki te przejęła nasza uczelnia, ale wszystkie wydarzenia będą nadal organizowane w ścisłej współpracy z władzami miasta oraz innymi lokalnymi instytucjami naukowymi. Umowę w tej sprawie podpisali: rektor uczelni prof. Arkadiusz Wójs, prezydent Stowarzyszenia Academia Europaea prof. Sierd Cloetingh, prezydent-elekt akademii prof. Marja Makarow oraz prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

Dzięki ulokowaniu na Politechnice hub otrzyma silne i wszechstronne wsparcie dla swojej działalności. Spodziewam się, że będzie w stanie realizować swoją misję jeszcze efektywniej niż dotychczas, organizując więcej imprez, czyli wykładów, warsztatów czy szkoleń, obejmujących więcej uczestników i szerszą paletę dyscyplin i dziedzin nauki. Hub ma też do odegrania istotną rolę na rzecz szerszego, wrocławskiego i polskiego, środowiska akademickiego, przede wszystkim w takich obszarach, jak doskonałość naukowa, integracja i umiędzynarodowienie, co dobrze wpisuje się w wartości i strategię Politechniki – podkreśla prof. Wójs.

Przez dziesięć lat funkcjonowania wrocławski hub zainicjował wiele wydarzeń o charakterze naukowym. Były one skupione wokół lokalnych inicjatyw, oferując udział członków Academia Europaea w wykładach, szkołach letnich oraz konferencjach organizowanych przez wrocławskie uczelnie. Zorganizowano także cykle specjalistycznych seminariów i warsztatów o zasięgu europejskim. Regularnie przeprowadzano też wydarzenia nieco mniejszej rangi, jak np. warsztaty z pisania artykułów naukowych prowadzone przez edytorów wiodących czasopism (np. „Nature”) czy spotkania informacyjne w zakresie pozyskiwania grantów naukowych.

Politechnika Wrocławska w szybkim tempie staje się uczelnią prawdziwie europejską. Obecność na kampusie studentów i naukowców z innych krajów czy międzynarodowe projekty badawcze są dziś czymś naturalnym. Miesiąc temu pierwszą Nagrodę Lema przyznaliśmy wybitnemu młodemu naukowcowi z ETH, a doktorat honorowy niedawnemu nobliście z École Polytechnique. Wzorujemy się na partnerskich uczelniach europejskich, unowocześniając kształcenie i rozwój kadry. Ulokowanie hubu Academia Europea na Politechnice jest więc naturalne i odzwierciedla aspiracje naszej uczelni – dodaje rektor PWr.

Koordynatorem działań Wrocław Knowledge Hub na PWr będzie Dział Współpracy Międzynarodowej. W najbliższym czasie planowane są:

  • organizacja konferencji i wydarzeń o charakterze naukowym i akademickim,
  • promocja i rozwój europejskiej współpracy międzynarodowej w naukach ścisłych, społecznych i humanistycznych,
  • przygotowanie ekspertyz i opinii eksperckich w oparciu o wiedzę członków Academia Europaea,
  • działalność wydawnicza, w tym np. publikacja materiałów promujących wiedzę i standardy akademickie oraz promujących doskonałość naukową i akademicką.

Umowa została podpisana do 2026 r. z możliwością przedłużenia.

źródło: PWr

Dyskusja (0 komentarzy)