Aktualności
Wybory 2024
26 Lutego
Źródło: Akademia Zamojska
Opublikowano: 2024-02-26

Bez zmian na stanowisku rektora Akademii Zamojskiej

Dr hab. Paweł Skrzydlewski został wybrany na rektora Akademii Zamojskiej w kadencji 2024–2028. Był jedynym kandydatem na to stanowisko.

Wybory w Akademii Zamojskiej odbyły się 23 lutego. Jedynym pretendentem do objęcia stanowiska rektora był dr hab. Paweł Skrzydlewski, stojący na czele uczelni od 2021 roku. Jest pierwszym rektorem Akademii Zamojskiej powstałej z przekształcenia Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica. W wyniku wyborów będzie pełnił tę funkcję przez kolejne cztery lata.

Jest doktorem habilitowanym nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Przez wiele lat był związany z Wydziałem Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (w 1994 roku ukończył tam studia) oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie (obecnie Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie). Jego zainteresowania badawcze koncentrują się w obszarach: filozofii wychowania i edukacji, antropologii filozoficznej, filozofii kultury i cywilizacji, filozofii prawa, filozofii polityki. Jest autorem przeszło 250 publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym monografii, artykułów i haseł encyklopedycznych. Wieloletni współpracownik Lubelskiej Szkoły Filozoficznej, która opracowała „Powszechną encyklopedię filozofii” (t. 1–10) oraz „Encyklopedię filozofii polskiej”. Współorganizator Międzynarodowych Sympozjów z cyklu Zadania Współczesnej Metafizyki. Realizował m.in. projekt badawczy „Pomniki Polskiej Filozofii Chrześcijańskiej XX wieku”, był także kierownikiem merytorycznym i pomysłodawcą projektu „Nie broda czyni filozofa”.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu, L’Association des Amis de la Philosophie Classique – Paris, Towarzystwa Naukowego KUL, Chełmskiego Towarzystwa Naukowego. Współpracuje z Instytutem Edukacji Narodowej w Lublinie oraz Stowarzyszeniem Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi, Fundacją Polskiej Akademii Nauk w Lublinie.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)