Aktualności
Wybory 2024
18 Stycznia
Źródło: ANS w Wałczu
Opublikowano: 2024-01-18

Dr Dariusz Skalski nadal rektorem ANS w Wałczu

Dr Dariusz Skalski został ponownie wybrany na rektora Akademii Nauk Stosowanych w Wałczu. Był jedynym kandydatem na to stanowisko.

Głosowanie odbyło się w środę 17 stycznia. Kolegium Elektorów jednogłośnie dokonało wyboru rektora na kadencję 2024–2028. Został nim ponownie dr Dariusz Skalski, który kieruje uczelnią od 2017 roku. Wcześniej, w latach 2013–2015, był prorektorem ds. współpracy. Z Akademią Nauk Stosowanych (wcześniej Państwową Wyższą Szkołą Zawodową) w Wałczu związany jest od 2011 roku.

Ukończył z tytułem oficera dyplomowanego Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, a następnie Wyższą Szkołę Zarządzania i Bankowości w Poznaniu (administracja). W 2006 roku obronił rozprawę doktorską na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, uzyskawszy stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół społeczeństwa informacyjnego, cyberbezpieczeństwa, przestępczości z wykorzystaniem zaawansowanych technologii informatycznych. Prowadzi zajęcia z cyberprzestępczości, bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, ochrony informacji niejawnych i danych osobowych. W 2019 roku otrzymał Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia organizacyjne.

ANS w Wałczu została założona w 2004 roku. Kształci się w niej około pół tysiąca studentów. Strukturę tworzą trzy instytuty: Nauk Społecznych, Inżynieryjno-Techniczny oraz Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu. Uczelnia oferuje 9 kierunków i ponad 20 specjalności na studiach I i II stopnia oraz magisterskich.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)