Aktualności
Wybory 2024
14 Marca
Źródło: archiwum prywatne
Opublikowano: 2024-03-14

Dr Elżbieta Stokowska-Zagdan rektorem ANSB w Skierniewicach

Dr Elżbieta Stokowska-Zagdan została wybrana na rektora Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego. Będzie to jej druga kadencja na tym stanowisku.

Głosowanie odbyło się 11 marca. Dr Elżbieta Stokowska-Zagdan, kierująca uczelnią w Skierniewicach od 2020 roku, była jedyną kandydatką do objęcia stanowiska również w kadencji 2024–2028. Kolegium Elektorów powierzyło jej tę funkcję na kolejne cztery lata.

Dr Elżbieta Stokowska-Zagdan ukończyła studia pedagogiczne na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego (1998). Specjalizuje się w zagadnieniach pedagogiki społecznej, pedagogiki zdrowia, edukacji zdrowotnej i socjologii medycyny.

W 2007 roku związała się z Państwową Uczelnią im. Stefana Batorego (obecnie Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego). Pełniła w niej funkcje m.in. pełnomocnika ds. jakości kształcenia, kierownika projektów unijnych, członka Senatu (przez trzy kadencje), prorektora ds. studenckich i dydaktyki, prorektora ds. dydaktyki i badań, prorektora ds. ogólnych i rozwoju.

Wdrożyła uczelniany system zapewnienia jakości kształcenia, zainicjowała i koordynowała wymianę akademicką w ramach programu Erasmus+, koordynowała implementację nowelizacji kolejnych ustaw o szkolnictwie wyższym w obszarze kształcenia.

MK, źródło: ANSB

Dyskusja (0 komentarzy)