Aktualności
Wybory 2024
22 Kwietnia
Źródło: PUZ w Suwałkach
Opublikowano: 2024-04-22

Dr Małgorzata Andryszczyk nową rektor PUZ w Suwałkach

Dr Małgorzata Andryszczyk od września obejmie funkcję rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Zastąpi dr Martę Kapustę, dla której jest to druga kadencja na tym stanowisku.

Wybory w Państwowej Uczelni Zawodowej w Suwałkach przeprowadzono 22 kwietnia. O fotel rektora w kadencji 2024–2028 miało zamiar ubiegać się aż pięcioro kandydatów, ale Rada Uczelni wskazała ostatecznie dwie osoby: dr n. o zdr. Małgorzatę Andryszczyk – obecną dziekan Wydziału Ochrony Zdrowia oraz dr. inż. Marcina Sobotkę, wykładowcę Wydziału Humanistyczno-Ekonomicznego. W głosowaniu wzięło udział 13 elektorów. Gros z nich (12) opowiedziało się za dr Małgorzatą Andryszczyk. Na jej kontrkandydata zagłosowała jedna osoba.

Dr Małgorzata Andryszczyk jest z zawodu pielęgniarką. W 2017 roku uzyskała stopień doktora nauk o zdrowiu. Od wielu lat jest związana z suwalską uczelnią. W 2012 roku została zastępcą dyrektora w Instytucie Ochrony Zdrowia (obecnie Wydział), a od października 2019 roku pełni funkcję Wydziału Ochrony Zdrowia. Od 1988 roku jest nauczycielem w Studium Medycznym w Suwałkach. Społecznie działa w Zespole ds. Zdrowia Publicznego miasta Suwałki oraz w Radzie Społecznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Suwałkach. Będzie piątą osobą w blisko dwudziestoletniej historii suwalskiej uczelni, która stanie na jej czele.

Państwowa Uczelnia Zawodowa w Suwałkach powstała w 2005 roku (wówczas pod szyldem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej). W 2011 roku jej patronem został prof. Edward Franciszek Szczepanik, urodzony w Suwałkach ekonomista, premier Rządu RP na uchodźstwie w latach 1986–1990, prezes Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie.

W strukturze uczelni funkcjonują cztery wydziały: Nauk Społecznych, Ochrony Zdrowia, Politechniczny i Humanistyczno-Ekonomiczny. Prawie 2 tys. studentów ma do wyboru 20 kierunków kształcenia. Najstarszym z obecnie funkcjonujących jest finanse i rachunkowość, a najmłodszym – logistyka. Kadrę uczelni tworzy ponad 200 pracowników. W uczelni działają m.in.: Centrum Symulacji Medycznej i Centrum Mechatroniczne. Biblioteka dysponuje 71 tys. zbiorów własnych. Do tego dochodzi 40 elektronicznych baz danych z dostępem do ponad 100 tys. książek i czasopism. Z biblioteki korzysta obecnie 4200 czytelników.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)