Aktualności
Wybory 2024
09 Kwietnia
Źródło: www.akademiarac.edu.pl
Opublikowano: 2024-04-09

Dr Paweł Strózik rektorem ANS w Raciborzu na drugą kadencję

Dr Paweł Strózik, w wyniku decyzji Kolegium Elektorów Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu, będzie kierował uczelnią przez kolejne cztery lata. To jego druga kadencja na tym stanowisku.

Wybory w Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu przeprowadzono 8 kwietnia. Startował w nich tylko jeden kandydat – obecny rektor dr Paweł Strózik. W głosowaniu elektorzy powierzyli mu misję kierowania uczelnią również w kadencji 2024–2028.

Paweł Strózik jest absolwentem filologii germańskiej na Uniwersytecie Łódzkim. W latach 2005–2015 był wicedyrektorem Instytutu Neofilologii w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu (obecnie Akademia Nauk Stosowanych), a od 2015 do 2019 roku pełnił funkcję prorektora do spraw dydaktyki i studentów. W 2020 roku został po raz pierwszy wybrany na rektora uczelni.

Był stypendystą programu TEMPUS w University of Sheffield (Wielka Brytania) oraz Justus-Liebig-Universität w Gießen (Republika Federalna Niemiec). Pracę doktorską pod tytułem „Drogi i bezdroża niemieckiej literatury emigracyjnej na podstawie życia i twórczości Klausa i Eryki Mann” obronił w 2007 r. w Uniwersytecie Wrocławskim. Jest autorem ponad 50 tekstów naukowych z dziedziny nauk humanistycznych (literaturoznawstwo, przekładoznawstwo) i społecznych (nauki o zarządzaniu i jakości oraz nauki socjologiczne).

Należy do Towarzystwa Henryka Manna w Lubece oraz Rady Naukowej przy Górnośląskim Centrum Kultury i Spotkań im Josepha von Eichendorffa w Łubowicach. Ukończył międzynarodowo akredytowane szkolenia w zakresie zarządzania projektami i zdobył certyfikaty „PRINCE2® Foundation” i „PRINCE2® Practitioner”, a także certyfikat ukończenia warsztatów w zakresie LEAN Management. W 2020 r. ukończył studia w ramach programu „Master of Business Administration – Zarządzanie w biznesie międzynarodowym”, realizowanego w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu/ Franklin University (USA). Tłumacz przysięgły języka niemieckiego. W Instytucie Neofilologii prowadzi przedmioty związane z  translatoryką i teorią tłumaczenia, a także międzykulturowością i sztuką prowadzenia negocjacji. Aktywnie realizuje działania popularyzujące naukę: wykłady otwarte, konferencje naukowe i dydaktyczne.

MK, źródło: ANS Racibórz

Dyskusja (0 komentarzy)