Aktualności
Wybory 2024
17 Stycznia
Źródło: PANS w Jarosławiu
Opublikowano: 2024-01-17

Nowa rektor PANS w Jarosławiu

Dr n. hum. Beata Rejman będzie od września rektorem Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Zastąpi prof. Krzysztofa Rejmana, który kieruje uczelnią od 2015 roku.

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Jarosławiu zainaugurowała tegoroczny maraton wyborczy w uczelniach publicznych. Elekcje odbywać się będą przez kilka najbliższych miesięcy. Muszą być przeprowadzone do 1 września, kiedy to rozpoczyna się kadencja 2024–2028.

W wyniku wyborów w PANS w Jarosławiu stanowisko rektora obejmie we wrześniu dr n. hum. Beata Rejman, związana z uczelnią od 2001 roku. Prowadziła zajęcia dydaktyczne na kierunku europeistyka w Instytucie Stosunków Międzynarodowych, na kierunku pedagogika w Instytucie Humanistycznym oraz na kierunku praca socjalna w Instytucie Ochrony Zdrowia. Jest autorką i współautorką publikacji naukowych z zakresu filozofii, socjologii, kultury, historii, oraz religioznawstwa, opublikowanych w wydawnictwach krajowych i zagranicznych.

Posiada ponad 18-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym. Aktywnie uczestniczy w pracach organów kolegialnych i zespołów działających na uczelni i poza nią. W latach 2007–2011 i 2012–2015 była członkiem Senatu. Obecnie bierze udział w pracach Senatu z głosem doradczym i jest członkiem Zespołu ds. Kontroli Zarządczej PANS w Jarosławiu, członkiem Komitetu Redakcyjnego Wydawnictwa PANS w Jarosławiu, członkiem Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych PANS w Jarosławiu, członkiem komisji rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego (jako członek Oddziału Podkarpackiego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego).

Współorganizowała wiele inicjatyw związanych z patronem uczelni, bł. ks. Bronisławem Markiewiczem (konkursy plastyczne i muzyczne dla dzieci i młodzieży oraz konferencja naukowa o zasięgu ogólnopolskim). Brała także udział w projektach naukowo-badawczych finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. W 2018 r. otrzymała Brązowy Medal za długoletnią służbę, a w ub.r. – Medal Komisji Edukacji Narodowej.

PANS w Jarosławiu (dawniej Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza) została założona w 1998 roku. To największa na Podkarpaciu publiczna uczelnia zawodowa. W pięciu instytutach: Ekonomii i Zarządzania, Humanistycznym, Ochrony Zdrowia, Inżynierii Technicznej i Stosunków Międzynarodowych kształci się około 2,5 tys. studentów. Uczelnia zatrudnia 225 nauczycieli akademickich.

MK

Dyskusja (3 komentarze)
  • ~Absolwent 08.04.2024 22:35

    Nie wiem do czego nawiązujesz, ale Rektora na uczelni wybiera się poprzez głosowanie wśród chętnych kandydatów, w którym udział biorą zarówno przedstawiciele nauczycieli i jak i również studenci

  • ~Student 05.04.2024 14:54

    program rodzina na swoim :)

  • ~akademik 18.01.2024 13:26

    Czyżby "Rodzina ,ach rodzina....."