Aktualności
Wybory 2024
01 Marca
Źródło: www.prz.edu.pl
Opublikowano: 2024-03-01

Nowy rektor PANS w Przemyślu

Dr hab. Marek Delong będzie nowym rektorem Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu. Od września zastąpi na tym stanowisku dr. Pawła Treflera, który stoi na czele uczelni od 2016 roku.

Wybory w PANS w Przemyślu odbyły się 29 lutego. Startował w nich tylko jeden kandydat – obecny dziekan Instytutu Nauk Społecznych i Humanistycznych. Kolegium Elektorów wybrało go na rektora uczelni na kadencję 2024–2028.

Marek Delong jest doktorem habilitowanym w zakresie nauk społecznych, w dyscyplinie nauk o polityce. Ukończył politologię i nauki społeczne na Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej). Od 2011 roku jest związany z przemyską uczelnią (wówczas jeszcze jako Państwową Wyższą Szkołą Wschodnioeuropejską) – był m.in. prorektorem ds. studenckich, dyrektorem Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Politologii, a obecnie jest dziekanem Instytutu Nauk Społecznych i Humanistycznych. Wykłada także na Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu oraz Politechnice Rzeszowskiej.

W działalności badawczej zajmuje się problematyką polskiej myśli politycznej, stosunków państwo-Kościół, procesów politycznych w Europie Środkowo-Wschodniej oraz bezpieczeństwa międzynarodowego. Należy do Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Polskiego Towarzystwa Religioznawczego, International Association for the History of Religions, European Association for the Study of Religions.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)