Aktualności
Wybory 2024
10 Kwietnia
Źródło: www.uek.krakow.pl
Opublikowano: 2024-04-10

Nowy rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Dr hab. Bernard Ziębicki będzie od września nowym rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zastąpi na tym stanowisku prof. Stanisława Mazura, który nie ubiegał się o reelekcję.

Wybory na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie przeprowadzono 10 kwietnia. Nie startował w nich obecny rektor prof. Stanisław Mazur. Początkowo o fotel po nim ubiegało się czterech kandydatów. Kilka dni przed głosowaniem wycofał się dr hab. Mariusz Andrzejewski z Instytutu Finansów w Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa. Pozostała trójka: prof. Krzysztof Wach, kierownik Katedry Handlu Zagranicznego; dr hab. Marcin Zawicki z Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej i dr hab. Bernard Ziębicki, dziekan Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości, poddała się ocenie elektorów. W głosowaniu wzięło udział 387 osób, z których zdecydowana większość (240) opowiedziała się za kandydaturą dr. hab. Bernarda Ziębickiego. To on będzie od września nowym rektorem uczelni.

Przez ostatnie pięć lat pełnił funkcję dziekana Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości oraz kierownika Katedry Metod Organizacji i Zarządzania. Jest także członkiem Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN oraz dyrektorem studiów podyplomowych w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK.

W latach 2005–2010 był wykładowcą Wydziału Zamiejscowego Wyższej Szkoły Biznesu National Louis University w Tarnowie. Jest współzałożycielem Stowarzyszenia Naukowego „Krakowska Szkoła Controllingu”. Ma na koncie ponad 230 publikacji naukowych w formie monografii, artykułów i materiałów konferencyjnych, dotyczących metod organizacji i zarządzania, nowych koncepcji zarządzania, efektywności organizacyjnej, systemów wynagrodzeń, zarządzania informacjami. Był zaangażowany w ponad 30 projektów badawczo-wdrożeniowych dla praktyki gospodarczej.

MK, źródło: UEK

Dyskusja (0 komentarzy)