Aktualności
Wybory 2024
26 Lutego
Źródło: www.puz.tarnobrzeg.pl
Opublikowano: 2024-02-26

Nowy-stary rektor PUZ w Tarnobrzegu

Dr hab. Paweł Maciaszczyk będzie rektorem Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu w kadencji 2024–2028. Od września zastąpi na tym stanowisku dr hab. Annę Szylar. 

Wybory w Tarnobrzegu odbyły się 22 lutego. Jedynym kandydatem do fotela rektora był dr hab. Paweł Maciaszczyk, obecny prorektor ds. rozwoju i badań naukowych, a wcześniej przez osiem lat (2012–2020) sternik uczelni. Wprawdzie ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce dopuszcza sprawowanie funkcji rektora przez maksymalnie dwie kadencje, ale przerwa zeruje ten „licznik”. Nie było więc przeszkód, by były rektor ponownie ubiegał się o insygnia. Został jednogłośnie wybrany przez Kolegium Elektorów.

Dr hab. Paweł Maciaszczyk ukończył studia pedagogiczne w Uniwersytecie Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. Z Państwową Uczelnią Zawodową w Tarnobrzegu związany jest od 2008 roku, początkowo jako starszy wykładowca, następnie adiunkt, a obecnie profesor uczelni. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół kształcenia i wychowywania młodzieży, w tym niedostosowanej społecznie, oraz nauk o zarządzaniu i jakości. Jest współautorem realizowanych w PUZ programów kształcenia oraz autorem wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia, a także pomysłodawcą utworzenia nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej do kształcenia praktycznego – symulatorów, pracowni i laboratoriów.

W latach 2009–2012 był prorektorem ds. nauczania, następnie rektorem, a od 2020 roku pełni funkcję prorektora ds. rozwoju i badań naukowych.

MK, źródło: PUZ, www.tyna.info.pl

Dyskusja (0 komentarzy)