Aktualności
Wybory 2024
28 Marca
Źródło: Akademia Bialska
Opublikowano: 2024-03-28

Prof. Jerzy Nitychoruk nadal na czele Akademii Bialskiej

Prof. Jerzy Nitychoruk przez kolejne cztery lata będzie kierował Akademią Bialską im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Zadecydowało o tym Kolegium Elektorów w wyborach, które przeprowadzono 26 marca.

Prof. Jerzy Nitychoruk był jedynym kandydatem do objęcia funkcji rektora w kadencji 2024–2028. Elektorzy powierzyli mu misję kierowania uczelnią przez kolejne cztery lata.

Z Akademią Bialską (wcześniej Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej) związany jest od 2013 roku. Pełnił w niej funkcję dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych. W 2019 roku został rektorem uczelni w wyborach uzupełniających, które zarządzono po śmierci prof. Józefa Bergiera. Później wygrał wybory na kadencję 2020–2024, a teraz uzyskał reelekcję. Jest drugim rektorem bialskopodlaskiej uczelni założonej w 2000 roku. Obecnie na 29 kierunkach kształci ona ok. 2 tys. studentów.

Prof. Jerzy Nitychoruk wcześniej, od 1984 roku, był zatrudniony w Zakładzie Geologii Czwartorzędu (późniejszy Zakład Geologii Klimatycznej) w Instytucie Geologii Podstawowej na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół procesów stokowych i glacjalnych w Tatrach i na Spitsbergenie; sytuacji geomorfologiczno-geologicznej stanowisk archeologicznych centralnej, wschodniej i północnej Polski; próby określenia rangi i zasięgu zlodowaceń środkowopolskich we wschodniej Polsce; datowania kosmogenicznego izotopem chloru osadów glacjalnych na Niżu Polskim i w Tatrach; wykorzystania oznaczeń stałych izotopów tlenu i węgla do badań paleoklimatycznych i paleośrodowiskowych osadów interglacjału augustowskiego, mazowieckiego, eemskiego i holocenu; rekonstrukcji zmian klimatu w interglacjałach i ich stratygrafia w nawiązaniu do krzywych izotopowych tlenu w rdzeniach głębokomorskich; badania osadnictwa w Egipcie, Chorwacji, Polsce w nawiązaniu do zmian klimatycznych; określania zasięgów lądolodów środkowopolskich w Polsce i na Białorusi; badań geoarcheologicznych obiektów w kontekście ich związków z geologią i geomorfologią.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)