Aktualności
Wybory 2024
26 Marca
Źródło: www.ans.konin.pl
Opublikowano: 2024-03-26

Reelekcja rektora ANS w Koninie

Dr hab. Artur Zimny, obecny rektor Akademii Nauk Stosowanych w Koninie, został wybrany na kolejną, czteroletnią kadencję. Był jedynym kandydatem na to stanowisko. 

Głosowanie w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie przeprowadzono 26 marca. O fotel rektora w kadencji 2024–2028 ubiegał się tylko jeden kandydat – kierujący uczelnią od czterech lat dr hab. Artur Zimny. Kolegium elektorów jednogłośnie wybrało go ponownie na rektora ANS.

Dr hab. Artur Zimny ukończył studia licencjackie w zakresie finansów i zarządzania organizacjami w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie (obecna Akademia Nauk Stosowanych) i magisterskie w zakresie gospodarki przestrzennej w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Od ponad dwudziestu lat jest pracownikiem konińskiej uczelni, w której uzyskał kolejne stopnie awansu zawodowego – rozpoczynał jako pracownik administracyjny zatrudniony na stanowisku referenta ds. promocji, a obecnie jest nauczycielem akademickim zatrudnionym na stanowisku profesora uczelni. Zanim w 2020 roku został rektorem pełnił funkcję prorektora ds. kształcenia. Wcześniej, w latach 2011–2015, był dziekanem Wydziału Społeczno-Technicznego PWSZ w Koninie oraz pełnomocnikiem rektora ds. studiów podyplomowych (2009–2015).

W latach 2006–2013 współpracował z Agencją Rozwoju Regionalnego SA w Koninie jako wizytator szkoleń, kursów i studiów podyplomowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Był członkiem Rady Konsultacyjnej ds. Gospodarczych przy Prezydencie Miasta Konina. Zasiada w Radzie Izby Gospodarczej Wielkopolski Wschodniej.

Jego zainteresowania naukowe obejmują problematykę rozwoju społeczno-gospodarczego i rozwoju zrównoważonego, inwestycji i gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego oraz funkcjonowania instytucji szkolnictwa wyższego. Jest autorem lub współautorem ponad 100 publikacji naukowych, w tym monografii pt. „Publiczne uczelnie zawodowe w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce”, w której podjęta została próba określenia znaczenia publicznych uczelni zawodowych w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego na szczeblu regionalnym i lokalnym, a nade wszystko zaprezentowane zostały modele funkcjonowania omawianych szkół wyższych, zmierzające do wzmocnienia ich roli w rozwoju miast, powiatów i podregionów, na terenie których są zlokalizowane.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)