Aktualności
Wybory 2024
19 Marca
Źródło: www.kpu.krosno.pl
Opublikowano: 2024-03-19

Reelekcja rektora PANS w Krośnie

Dr hab. Zbigniew Barabasz będzie nadal pełnił funkcję rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie. Kolegium Elektorów wybrało go na drugą, czteroletnią kadencję.

Głosowanie w PANS w Krośnie odbyło się 19 marca. Jedynym kandydatem do fotela rektora w kadencji 2024–2028 był dr hab. Zbigniew Barabasz, obecny sternik uczelni. Elektorzy powierzyli mu kierowanie nią także przez kolejne cztery lata.

Dr hab. Zbigniew Barabasz ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie. Z krośnieńską uczelnią (wówczas jeszcze Państwową Wyższą Szkołą Zawodową) jest związany od początku jej istnienia, czyli od 1999 roku. Wcześniej pracował w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie, a potem na Uniwersytecie Rzeszowskim. Jednocześnie prowadził wykłady w Kolegium Nauczycielskim w Krośnie.

Aktywnie uczestniczył w tworzeniu kierunku wychowanie fizyczne w krośnieńskiej PWSZ. Przez 6 lat był kierownikiem Zakładu Wychowania Fizycznego, a następnie dyrektorem Instytutu Kultury Fizycznej. W 2012 roku został prorektorem ds. studiów, a od 2016 do 2020 pełnił funkcję prorektora ds. rozwoju. W 2020 roku został wybrany na rektora.

Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na zjawiskach diagnozowania i treningu sportowym oraz aktywności fizycznej młodzieży szkolnej i akademickiej. Brał udział w licznych projektach badawczych dotyczących m.in. przygotowania motorycznego w siatkówce i piłce nożnej oraz rozwoju sportu akademickiego, również realizowanych we współpracy z uczelniami ze Słowacji Ukrainy. Posiada w dorobku ponad 60 publikacji i artykułów naukowych.

W latach 1999–2012 pełnił funkcję prezesa, a następnie wiceprezesa KUAZS PWSZ w Krośnie. Jako trener I klasy w piłce nożnej prowadził przez sześć lat klub „Karpaty” Krosno. Był inicjatorem i organizatorem ośmiu edycji Forum Sportu, adresowanego do nauczycieli powiatu krośnieńskiego. Współorganizował Akademicki Ogólnopolski Festiwal Sportów Wodnych w Polańczyku. Jest aktywnym instruktorem żeglarstwa oraz narciarstwa.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)