Aktualności
Wybory 2024
23 Kwietnia
Źródło: Facebook/ANS w Nowym Sączu
Opublikowano: 2024-04-23

Zmiana rektora w ANS w Nowym Sączu

Dr hab. inż. Józef Ciuła będzie od września nowym rektorem Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Zastąpi na tym stanowisku dr. hab. inż. Mariusza Cygnara, który kieruje uczelnią od 2015 roku.

Wybory w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu odbyły się 23 kwietnia. O fotel rektora w kadencji 2024–2028 ubiegał się tylko jeden kandydat – dr hab. inż. Józef Ciuła, prorektor ds. nauki i rozwoju. Kolegium Elektorów jednogłośnie powierzyło mu misję kierowania uczelnią. Urzędowanie rozpocznie 1 września.

Dr hab. inż. Józef Ciuła ukończył studia inżynierskie na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz magisterskie na Wydziale Agroinżynierii Akademii Rolniczej w Krakowie (obecny Uniwersytet Rolniczy). Z Akademią Nauk Stosowanych w Nowym Sączu związany jest od 2015 roku. Wcześniej był zatrudniony w Podkarpackiej Szkole Wyższej w Jaśle. Obecnie pracuje na stanowisku badawczo-dydaktycznym na Wydziale Nauk Inżynieryjnych. Od 2023 roku pełni funkcję prorektora ds. nauki i rozwoju Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu.

Prowadzi badania naukowe związane z energetyką konwencjonalną, odnawialnymi źródłami energii, technologiami odpadowymi oraz gospodarką wodno-ściekową. Główne obszary jego zainteresowań naukowych dotyczą efektywności wytwarzania energii, transformacji energetycznej opartej o źródła odnawialne, wodór, paliwa jądrowe oraz inżynierię środowiska w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym dla odpadów komunalnych i gospodarki wodno-ściekowej.

Swoją karierę zawodową rozpoczął w latach osiemdziesiątych w Nowosądeckiej Fabryce Urządzeń Górniczych NOWOMAG SA w Nowym Sączu. Później pracował w: P.W. Ekopol w Nowym Sączu, Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, NOVA Spółka z o.o. w Nowym Sączu oraz Sądeckie Wodociągi Spółka z o.o. w Nowym Sączu. Realizował projekty inwestycyjne oraz badawcze, współpracując z wiodącymi ośrodkami naukowymi w Polsce oraz jednostkami certyfikującymi.

MK, źródło: ANS

Dyskusja (0 komentarzy)