Aktualności
Życie akademickie
08 Lutego
Opublikowano: 2022-02-08

IDEAS NCBR nawiązuje współpracę z polskimi uczelniami

IDEAS NCBR, ośrodek badawczo-rozwojowy działający w obszarze sztucznej inteligencji i ekonomii cyfrowej, nawiązał współpracę z Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie. Umowa obejmuje sponsoring studiów doktorskich.

IDEAS NCBR  to ośrodek badawczo-rozwojowy, którego misją jest wsparcie rozwoju  sztucznej inteligencji i ekonomii cyfrowej w Polsce poprzez stworzenie platformy łączącej środowisko akademickie z biznesowym. Pierwszą uczelnią, z którą spółka sfinalizowała rozmowy, została Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.

Współpraca IDEAS NCBR z uczelniami pozwoli na zbudowanie unikalnej w skali kraju platformy kształcenia przyszłych samodzielnych badaczy, wykorzystujących algorytmy oparte na sztucznej inteligencji do poszukiwania przełomowych rozwiązań w różnych dziedzinach. Stworzenie młodym naukowcom możliwości rozwoju w rodzimych ośrodkach ma w dłuższej perspektywie przeciwdziałać zjawisku „braindrain”, a także zapewnić jak najlepszych specjalistów, którzy tworzyć będą cyfrową gospodarkę kraju – przekonuje dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Kształcenie nowego pokolenia naukowców to jeden z fundamentów działalności IDEAS NCBR. Aby to osiągnąć, konieczne jest zapewnienie atrakcyjnego środowiska do prowadzenia prac badawczych oraz możliwość współpracy z uznanymi ekspertami.

Wielu młodych ludzi po ukończeniu studiów nie decyduje się na dalszą karierę naukową. Najczęściej z powodu niskich zarobków, ale też przez brak możliwości prowadzenia badań, które leżą w kręgu ich zainteresowań. W IDEAS NCBR inwestujemy w prace badawczo-rozwojowe na dużą skalę, przez co zwiększamy nasze szanse na znaczące innowacje i zbudowanie sprawnie funkcjonującego systemu AI w Polsce. Naszą ambicją jest stworzenie największego centrum rozwoju sztucznej inteligencji w kraju – mówi dr hab. Piotr Sankowski, prof. UW, prezes IDEAS NCBR.

Współpraca z uczelniami będzie oparta na sponsoringu i mentoringu badaczy na czas trwania studiów doktorskich. Oferta skierowana jest do studentów zainteresowanych prowadzeniem badań w takich obszarach, jak uczenie maszynowe, inteligentne kontrakty, robotyka, blockchain czy uczące się struktury danych. Celem współpracy jest zapewnienie studentom atrakcyjnych warunków edukacji, zarówno od strony finansowej, jak i merytorycznej. Studenci będą mogli realizować swoje projekty badawcze pod okiem promotora, ale jednocześnie korzystać ze wsparcia ekspertów IDEAS NCBR. To szansa na uczestnictwo w dodatkowych projektach badawczo-rozwojowych, udział w publikacjach w prestiżowych czasopismach, wymianę informacji w międzynarodowym środowisku oraz bycie częścią projektów, które mają praktyczne zastosowanie w różnych sektorach gospodarki.

Wojskowa Akademia Techniczna jest  jedyną uczelnią wojskową w Polsce, w której funkcjonuje Szkoła Doktorska. Wśród doktorantów przeważają wyróżniający się absolwenci studiów magisterskich. Kształcimy i prowadzimy badania naukowe w zakresie nauk inżynieryjno-technicznych, nauk ścisłych i przyrodniczych oraz nauk społecznych. Zależy nam na stwarzaniu jak najlepszych warunków do rozwoju naukowego naszych doktorantów, m.in. w ramach projektów badawczych i inicjatyw wspierających. Jestem przekonany, że młodzi naukowcy WAT, którzy prężnie działają również w szeroko pojętym obszarze sztucznej inteligencji, to potencjał, w który warto zainwestować. To oni kiedyś zasilą nasze Siły Zbrojne jako specjaliści AI. Będą również mogli pracować w centrum rozwoju sztucznej inteligencji, którego powstanie jest w planach IDEAS NCBR – dodaje płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak, rektor-komendant Wojskowej Akademii Technicznej.

W ciągu najbliższych lat IDEAS NCBR zatrudni 200 naukowców, którzy będą prowadzili badania w ramach grup roboczych związanych z sektorami nauki i gospodarki takimi, jak m.in.: medycyna, ekonomia, grafika komputerowa, robotyka czy rozszerzona rzeczywistość. Oprócz działań edukacyjnych, istotnym obszarem działalności spółki jest rozwijanie współpracy naukowców z biznesem oraz komercjalizacja wyników realizowanych projektów (np. poprzez współtworzenie spółek spin-out, w których badacze mogą zostać udziałowcami).

IDEAS NCBR  został powołany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i należy do Grupy NCBR.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)