Aktualności
Życie akademickie
13 Lutego
Opublikowano: 2018-02-13

Odwołanie rektor PWSZ w Kaliszu

To niezwykle rzadkie, żeby rektor został odwołany – pozbawiony mandatu – w trakcie kadencji. Tak się stało w przypadku dr hab. n. med. Magdaleny Pisarskiej-Krawczyk, prof. nadzw. PWSZ, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu.

Jak informuje Zespół Informacji MNiSW w komunikacie na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kontrola w kaliskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu potwierdziła, że senat uczelni nie wyraził zgody na dodatkowe zatrudnienie pani rektor w ramach stosunku pracy w innej uczelni publicznej – Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Ponieważ prof. Pisarska-Krawczyk mimo to nie zaprzestała dodatkowego zatrudnienia w UMP, minister nauki i szkolnictwa wyższego podjął 12 lutego 2018 r. „rozstrzygnięcie nadzorcze polegające na stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu dr hab. n. med. Magdaleny Pisarskiej-Krawczyk (na podstawie art. 129 ust. 9 w związku z ust. 5 i 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, ze. zm.)”. Tyle komunikat ministerstwa.

Dr hab. n. med. Magdalena Pisarska-Krawczyk jest ginekologiem-położnikiem, onkologiem. Niegdyś kierowała Pracownią Urodynamiki Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Równocześnie była prorektorem ds. badań i współpracy z zagranicą kaliskiej PWSZ. Jako jedyna stanęła do konkursu na stanowisko rektora uczelni wiosną 2016 r., gdy dobiegała końca druga kadencja poprzedniego rektora prof. Jana Chajdy. Funkcję rektora PWSZ w Kaliszu pełniła od 1 września 2016 r. Jak się okazuje, kontynuowała zatrudnienie na części etatu na UMP, o czym nie poinformowała Senatu PWSZ, a miała na to cztery miesiące.

Jak pisze portal pulshr, w listopadzie 2017 r. parlamentarzyści z okręgu kalisko-leszczyńskiego skierowali pismo do ministra nauki, w którym przedstawili problemy z zarządzaniem kaliską PWSZ. Zarzucili byłej rektor, że swoimi działaniami doprowadziła do obniżenia statusu uczelni, która w obecnej sytuacji nie może starać się o uzyskanie statusu uczelni akademickiej. Odnotowali, że PWSZ nie przystąpiła do żadnych rankingów ogólnopolskich szkół wyższych ani do kategoryzacji jednostek naukowych. Zarzucili też byłej rektor, że zrezygnowała z grantu uzyskanego przez naukowców PWSZ w konkursie PO WER, nawet nie zawiadamiając o tym fakcie autorów. Wiadomo, że źródłem kłopotów, czy nawet konfliktu pani rektor ze środowiskiem uczelni były wprowadzane przez nią zmiany kadrowe w PWSZ. Zdaniem jednego z parlamentarzystów, rektor zmusiła do rezygnacji z funkcji dziekana Wydziału Medycznego profesora zwyczajnego, powierzając tę funkcję pracownikowi, który nie był samodzielnym pracownikiem naukowym, a funkcję prorektora powierzyła osobie legitymującej się jedynie doktoratem.

Wybory nowego rektora może zarządzić kanclerz uczelni. Minister nauki i szkolnictwa wyższego może wyznaczyć komisarza do czasu przeprowadzenia wyborów.

(r)

Dyskusja (0 komentarzy)