Aktualności
Życie akademickie
13 Maja
Źródło: www.pollub.pl
Opublikowano: 2022-05-13

Politechnika Lubelska uhonorowała dwoje naukowców

Światowej sławy badacz z Indii oraz ekonomistka i społeczniczka związana przez całą swoją karierę naukową z Politechniką Lubelską zostali wyróżnieni przez tę uczelnię honorowymi tytułami.

Uroczystość odbyła się 12 maja w auli im. Rektora St. Podkowy na Wydziale Mechanicznym. Uczeni zostali uhonorowani za znaczący wkład w rozwój nauki, a także budowanie obecnej pozycji Politechniki Lubelskiej.

Prof. Gopakumar Kumarukuttan Nair otrzymał godność doktora honoris causa. Naukowiec pracuje w Indian Institute of Science w Department of Electronic Systems Engineering. Jest światowej sławy autorytetem w obszarze energoelektroniki. Jego główne zainteresowania badawcze obejmują sterowanie napędami z silnikami indukcyjnymi z wielopoziomowymi falownikami napięcia modulowanymi w oparciu o wielokątne struktury wektorów przestrzennych. W swoim dorobku ma blisko 300 tytułów w czasopismach i materiałach konferencyjnych. Wypromował 29 doktorów, a kolejnymi 6 opiekuje się obecnie.

Wyrazem bezpośredniej współpracy z prof. Gopakumarem są jego wykłady prowadzone na Politechnice Lubelskiej. Wypełnione są one pełnymi pasji dysputami naukowymi z pracownikami i doktorantami. Efektem wspólnych badań są publikacje w czasopismach o najwyższej w inżynierii elektrycznej randze światowej. Profesor był również recenzentem rozprawy doktorskiej, za którą nasza doktorantka otrzymała nagrodę Prezesa Rady Ministrów RP – wylicza promotor doktoratu prof. Wojciech Jarzyna.

Podczas uroczystości wręczono także tytuł Honorowego Profesora Politechniki Lubelskiej. Otrzymała go prof. Ewa Bojar. Przez 50 lat swojej pracy zawodowej w Politechnice Lubelskiej pełniła wiele ważnych funkcji organizacyjnych: prodziekana ds. kształcenia Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki (1993–1999), prorektora ds. nauki (1999–2002) oraz dziekana Wydziału Zarządzania (2008–2016). Przez 20 lat była kierownikiem Katedry Ekonomii i Zarządzania Gospodarką. Ponad ćwierć wieku kierowała polsko-amerykańskim projektem podyplomowych studiów menedżerskich, realizowanym we współpracy z University of Illinois at Urbana-Champaign oraz University of Minnesota in Minneapolis.

Jej zainteresowania naukowe ewoluowały od mikroekonomicznej problematyki finansowej i efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwach, w kierunku mezo- i makroekonomicznych zagadnień związanych z transformacją gospodarki narodowej, rynkiem pracy, inwestycjami zagranicznymi i zrównoważonym rozwojem. Jest autorką ponad 200 publikacji w obszarze ekonomii i nauk o zarządzaniu. Wypromowała 9 doktorów, przyczyniła się do wykształcenia ponad 3 tys. menedżerów, setek magistrów, magistrów inżynierów i licencjatów.

W osobie prof. Ewy Bojar nauka oraz praktyka ekonomii i zarządzania łączą się w cudowną helisę wiedzy i umiejętności. Cechuje ją zdolność budowy i rozwoju zespołów badawczych, otwartość na nowe koncepcje naukowe oraz kreowanie nowych teorii organizacji, zarządzania i strategii – podkreśla promotor prof. Mirosław Wendeker.

Wręczenie tytułów odbyło się w przeddzień święta uczelni. Politechnika Lubelska powstała 13 maja 1953 r. jako Wieczorowa Szkoła Inżynierska. Obecnie kształci blisko 7,5 tys. studentów (5,2 tys. na studiach stacjonarnych), którym oferuje 24 kierunków na 6 wydziałach. Jej mury opuściło dotychczas ponad 64 tys. absolwentów. Uczelnia zatrudnia 1100 pracowników, w tym połowa to nauczyciele akademiccy.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)