Aktualności
Życie akademickie
30 Czerwca
Źródło: www.uksw.edu.pl
Opublikowano: 2021-06-30

Prof. Stanisław Grygiel doktorem honoris causa UKSW

Prof. Stanisław Grygiel, wybitny badacz zjawisk społecznych, jeden z najważniejszych przedstawicieli filozofii katolickiej, otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Uroczystość odbyła się 30 czerwca w Auli Roberta Schumana UKSW. Jak czytamy w uchwale uczelnianego Senatu, najwyższą godność akademicką przyznano „studentowi, uczniowi i przyjacielowi Karola Wojtyły – Jana Pawła II, wiernemu interpretatorowi myśli świętego Papieża, niestrudzonemu obrońcy integralnej wizji osoby ludzkiej i praw rodziny, cenionemu filozofowi i niezrównanemu badaczowi zjawisk społecznych, w uznaniu wybitnego wkładu w rozwój antropologii filozoficznej, studiów nad rodziną oraz socjologii rodziny”, doceniono także jego wytrwałą promocję kultury polskiej za granicą.

Laudację na cześć prof. Grygla wygłosił ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji. Przedstawił główne idee i poglądy Laureata oraz charakterystykę jego życia i twórczości:

Profesor Grygiel otrzymuje doktorat honoris causa w dziedzinie nauk społecznych. Jest to w pełni zrozumiałe, gdyż antropologia stanowi punkt wyjścia do myślenia o społeczeństwie i państwie. (…) Poprawna antropologia prowadzi do właściwego uporządkowania państwa, którego podstawą jest małżeństwo i rodzina, nazywana podstawową komórką społeczeństwa. (…) Państwo stawiające się ponad małżeństwem, ponad rodziną i ponad narodem jest państwem opresyjnym, gdyż »zakazuje sumieniu człowieka iść pod prąd historii« – mówił laudator.

Stanisław Grygiel jest emerytowanym profesorem Papieskiego Instytutu Jana Pawła II dla Studiów nad Małżeństwem i Rodziną przy Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie, wybitnym specjalistą w zakresie antropologii filozoficznej, studiów nad rodziną oraz socjologii rodziny. Urodził się w 1934 r. w Zembrzycach koło Suchej Beskidzkiej. Ukończył studia filozoficzne na Papieskim Fakultecie Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, a studia filologiczne – na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktorat z filozofii uzyskał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Był stypendystą na Uniwersytecie w Louvain w Belgii, redaktorem miesięcznika „Znak” i wykładowcą filozofii na Papieskim Wydziale Teologii w Krakowie. Od 1980 r. mieszka w Rzymie, gdzie w 1981 r. założył Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej przy Fundacji im. Jana Pawła II. Wykładał antropologię filozoficzną w Papieskim Instytucie Jana Pawła II dla Studiów nad Małżeństwem i Rodziną, w którym sprawuje do dzisiaj funkcję Dyrektora Katedry Badawczej im. Karola Wojtyły (fundacja prywatna). Przez ponad 20 lat wykładał filozofię człowieka w Papieskim Instytucie im. Jana Pawła II. Współzałożyciel i długoletni dyrektor kwartalnika „Il Nouvo Areopago”, uczestnik dwóch Synodów Biskupów Europejskich, autor książek i artykułów, opublikowanych w Polsce, Włoszech, Hiszpanii, Stanach Zjednoczonych i wielu krajach Azji.

źródło: UKSW

 

Dyskusja (0 komentarzy)