Aktualności
Życie akademickie
13 Grudnia
Źródło: Facebook/SGGW
Opublikowano: 2021-12-13

Reelekcja przewodniczącego KRD

Jarosław Olszewski ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie został po raz drugi wybrany na przewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Reelekcję uzyskał podczas XVIII Zjazdu Delegatów KRD, który odbywał się zdalnie w dniach 10–11 grudnia.

Jarosław Olszewski jest trzynastym w historii i drugim wywodzącym się ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (po Robercie Kiliańczyku w kadencjach 2012 i 2013) przewodniczącym Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Ukończył Międzywydziałowe Studium Biotechnologii SGGW, a od 2016 roku realizuje doktorat na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW. Pracuje jako asystent naukowo-dydaktyczny w Katedrze Chorób Dużych Zwierząt SGGW.

Swoją działalność samorządową rozpoczął w Radzie Doktorantów SGGW, gdzie pełnił funkcję przewodniczącego. W 2020 r. stał na czele Warszawskiego Porozumienia Doktorantów. W ramach swojej działalności samorządowej brał udział w tworzeniu Regulaminu Szkoły Doktorskiej SGGW, a także zajmował się organizacją takich wydarzeń, jak Warszawski Bal Doktoranta, Konferencja „Model Funkcjonowania Szkół Doktorskich” czy Warszawskie Mistrzostwa Doktorantów w PubQuizie. Za badania nad opracowaniem znaczników nanocząsteczkowych do diagnostyki nowotworów w kontraście magnetycznym i fluorescencyjnym otrzymał nagrodę w kategorii Młody Wynalazca w konkursie Lider Innowacji. Zasiada w Radzie Dialogu z Młodym Pokoleniem.

W swoim programie wyborczym zapowiedział m.in. podniesienie podstawy stypendiów w szkole doktorskiej, regulację kwestii związanych z urlopami zdrowotnymi, macierzyńskimi i tacierzyńskimi,ozwój systemowego wsparcia psychologicznego doktorantek i doktorantów, rozszerzenie sieci kontaktów z partnerami biznesowymi, podniesienie rangi konkursu PRODOK. Wśród zaplanowanych przez niego działań na przyszły rok są m.in. kontynuacja projektu PhD Mental Health, rozszerzenie funkcji lokalnych Ambasadorów Praw Doktoranta, druga edycja targów pracy Work & Science Forum, a także cykl internetowych rozmów z ekspertami na tematy związane z pracą naukową, przygotowywaniem doktoratu oraz dotyczące popularyzacji nauki.

Do Zarządu KRD wybrano: Barbarę Pietrzyk-Tobiasz, doktorantkę Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Jolantę Krupę, doktorantkę Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie; Katarzynę Wychodnik, doktorantkę Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego; Luizę Łańko, doktorantkę Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego; Aleksandrę Lewandowską, doktorantkę w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu w Białymstoku i Jakuba Zielonkę, doktoranta Szkoły Doktorskiej Politechniki Krakowskiej.

Krajowa Reprezentacja Doktorantów jest ogólnopolskim przedstawicielem i wyrazicielem woli środowiska doktorantów. Do jej statutowych zadań należy m.in. promowanie środowiska doktorantów, a także jego potrzeb edukacyjnych, socjalnych, ekonomicznych i kulturalnych; przedstawianie wniosków w sprawach dotyczących ogółu doktorantów, w tym opiniowanie projektów aktów normatywnych; ochrona praw i interesów doktorantów w kraju oraz polskich doktorantów za granicą; dbanie o podnoszenie jakości kształcenia doktorantów; wspieranie i promowanie samorządności doktorantów; kreowanie i promowanie w środowisku doktoranckim postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego; wspieranie mobilności doktorantów oraz prowadzenie działalności upowszechniającej naukę.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)