Aktualności
Życie akademickie
26 Lipca
Fot. F. Jaroszyński
Opublikowano: 2022-07-26

Ukraińscy studenci uczą się jak chronić zabytkowe obiekty i nimi zarządzać

Studenci z czterech ukraińskich uczelni pod kierunkiem naukowców Politechniki Lubelskiej zdobywają praktyczne umiejętności z zakresu ochrony i zarządzania dziedzictwem kulturowym. Warsztaty odbywają się na zamku w Janowcu nad Wisłą.

Zagraniczni studenci przyjechali do Lublina w ramach projektu NAWA Spinaker. Inicjatywa Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ma na celu umiędzynarodowienie polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki. Intensywny międzynarodowy program kształcenia to krótka (od 30 do 150 godzin dydaktycznych) forma kształcenia przeznaczona dla studentów lub doktorantów z zagranicy realizowana w formule np. szkoły letniej lub zimowej, kursów specjalistycznych, szkoleń czy wizyt studyjnych albo zaangażowania profesorów z zagranicy.

Pod kierunkiem naukowców Politechniki Lubelskiej grupa 24 studentów i studentek z Politechniki Lwowskiej, Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Budownictwa i Architektury, Charkowskiego Uniwersytetu Budownictwa i Architektury oraz Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego zdobywa praktyczne umiejętności na zamku w Janowcu. Poznają tam tajniki ochrony i zarządzania dziedzictwem kulturowym.

Chcemy przygotować studentów do pracy w swoim kraju. Z uwagi na toczącą się wojnę nabyte podczas kursu umiejętności z pewnością pomogą im w odpowiedni sposób zadbać o wartościowe, zabytkowe budynki, oszacować zniszczenia oraz zaplanować odbudowę obiektów – podkreśla prof. Bogusław Szmygin, dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej.

Studenci uczą się m.in. modelu tworzenia dokumentacji, określania stanu zachowania obiektu zabytkowego, jego atrybutów oraz sposobów gromadzenia, a następnie wykorzystywania zebranych informacji. Podczas zajęć korzystają z drona oraz drukarki 3D. Dzięki udziałowi w warsztatach zdobywają wiedzę z zakresu nowoczesnych metod gromadzenia oraz analizy danych istotnych do określania stanu zachowania obiektu zabytkowego. Uczą się również jak oszacować stan zachowania oraz określić możliwości adaptacyjne czy użytkowe obiektu. Podsumowaniem warsztatów będzie prezentacja rezultatów prac przeprowadzonych w trakcie zajęć.

Podczas inauguracji warsztatów właściciel firmy Katanga przekazał Politechnice Lwowskiej drona, który z pewnością ułatwi pracę nad ochroną zabytków w Ukrainie.

MK, źródło: PL

Dyskusja (0 komentarzy)