Aktualności
Życie akademickie
28 Czerwca
Źródło: Uniwersytet w Białymstoku
Opublikowano: 2022-06-28

Wydział Ekonomii i Finansów UwB świętuje 35-lecie

Dziesięć tysięcy absolwentów, trzy kierunki kształcenia, cztery katedry i jedenaście prężnie rozwijających się zakładów, do tego szeroka oferta studiów podyplomowych i reprezentacyjna siedziba – tak wygląda wizytówka Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku, który świętuje swoje 35-lecie.

Siedzibą Wydziału jest piękny reprezentacyjny budynek usytuowany przy ulicy Warszawskiej 63, wzniesiony w latach czterdziestych XIX w. W 1896 roku budynek kupił August Moes, właściciel fabryki sukna w Choroszczy, by 13 lat później przekazać go Towarzystwu Krzewienia Wiedzy Handlowej. Po drugiej wojnie światowej obiekt nadal pełnił funkcje oświatowe – mieściło się tutaj m.in. liceum ekonomiczne. Teraz w zabytkowych wnętrzach kształcą się studenci Wydziału Ekonomii i Finansów UwB. W tym roku akademickim na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych uczy się tutaj prawie 1,5 tys. osób.

Wydział Ekonomii i Finansów dzisiaj to cztery katedry oraz jedenaście zakładów. Łącznie zatrudnionych jest w nich 69 osób, w tym 19 pracowników samodzielnych (5 z tytułem profesora), 31 adiunktów, 19 asystentów. Osiągnięcia naukowe oraz stały rozwój kadry zaowocowały przyznaniem w 1991 roku przez Centralną Komisję do spraw Stopni i Tytułów Naukowych uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w zakresie
ekonomii. Wydział w 2002 roku uzyskał także uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.

Wydział prowadzi kształcenie na trzech kierunkach: ekonomii, międzynarodowych stosunkach gospodarczych oraz kierunku ekonomiczno-prawnym. Posiada także szeroką ofertę studiów podyplomowych: celno-podatkowa i logistyczna obsługa międzynarodowego obrotu towarowego, finanse i rachunkowość przedsiębiorstw, studia menedżerskie, rachunkowość i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora publicznego, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, wycena i gospodarka nieruchomościami, bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych.

Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w kilkunastu kołach naukowych, m.in. Kole Naukowym Ekonomii Eksperymentalnej, Ekonomii Międzynarodowej, Samorządu Terytorialnego, Przedsiębiorczości, Ekonomistów Turystyki, czy Kole Naukowym „Europrojekt”.

W 2021 roku Wydział Ekonomii i Finansów UwB przyjęty został do prestiżowego grona członków PRME – inicjatywy ONZ na rzecz odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. Wydział Ekonomii i Finansów to szeroka współpraca międzynarodowa – podpisano prawie 40 podpisanych umów o mobilności (m.in. umowa z Universidad de Córdoba, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Instituto Politécnico de Setúbal). Realizowane są ponadto inicjatywy w ramach internationalization@home, a Wydział posiada także przygotowaną ofertę studiów w języku angielskim: International Economic Relations. Do tego studenci mogą realizować ponad 40 przedmiotów w
języku angielskim.

Wydział Ekonomii i Finansów współpracuje z wieloma organizacjami, m.in. z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym, Narodowym Bankiem Polskim – Odział w Białymstoku, Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce – Odział w Białymstoku, Izbą Przemysłowo-Handlową w Białymstoku czy Urzędami Skarbowymi w Białymstoku.

Dumą Wydziału jest ogólnopolskie czasopismo Optimum. Economic Studies, wydawane od początku 1998 roku. Misją czasopisma jest stworzenie pluralistycznego forum wymiany opinii naukowych na najważniejsze i najbardziej
aktualne tematy związane z ekonomią, zarządzaniem i finansami. W 2021 r. czasopismo uzyskało aż 70 punktów na liście czasopism naukowych MEiN. Do tego ukazuje się w wolnym dostępie (open access) i pokazuje, jak w sposób praktyczny Wydział Ekonomii i Finansów „otwiera naukę”.

MK, źródło: UwB

Dyskusja (0 komentarzy)