Aktualności
Sprawy nauki
29 Maja
Źródło: www.us.edu.pl
Opublikowano: 2020-05-29

Nowy przewodniczący Rady NAWA

Prof. Tomasz Pietrzykowski, prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej Uniwersytetu Śląskiego, pokieruje pracami Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Zastąpi dr. hab. Sebastiana Kołodziejczaka, pełniącego funkcję przewodniczącego od października 2017 roku.

Rada jest jednym z dwóch organów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. W jej 10-osobowym składzie zasiadają przedstawiciele: prezesa Rady Ministrów (obecnie Rafał Siemianowski), ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego, ministra właściwego ds. nauki, ministra właściwego ds. finansów publicznych, ministra właściwego ds. gospodarki (Robert Nowicki), ministra właściwego ds. zagranicznych (prof. Marek Konarzewski), Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (prof. Wiesław Banyś), Krajowej Reprezentacji Doktorantów (mgr inż. Ewelina Pabjańczyk-Wlazło), Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej (Magdalena Koziara) oraz Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (dr hab. Marcin Krawczyński).

Do zadań Rady, której kadencja trwa 4 lata, należy przygotowywanie propozycji kierunków działań i rozwoju agencji, opiniowanie sprawozdań z jej działalności, a także dokonywanie okresowej oceny realizacji planów działania.

Dr hab. Tomasz Pietrzykowski, prof. UŚ, powołanie do Rady NAWA otrzymał 21 maja od ministra nauki i szkolnictwa wyższego Wojciecha Murdzka. W 1998 roku ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W 2003 roku na tym samym Wydziale uzyskał stopień doktora nauk prawnych, a w 2013 – doktora habilitowanego.  W 2004 roku zdobył uprawnienia rady prawnego. W latach 1998–2003 był asystentem, następnie adiunktem i profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa na UŚ. Zajęcia prowadził również w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach i Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu. W 2016 roku objął stanowisko prorektora Uniwersytetu Śląskiego do spraw współpracy międzynarodowej i krajowej.

W pracy naukowej zajmuje się działaniem prawa w czasie, strukturą systemu prawnego, współczesnym ujęciem pozytywizmu prawniczego, etycznymi aspektami porządku prawnego, w tym bioetyką oraz problematyką podmiotowości prawnej oraz prawnej ochrony zwierząt. W kadencji 2019–2023 przewodniczy pracom Krajowej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach. W 2010 roku został wiceprzewodniczącym Komisji Bioetycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, która została utworzona w 2017 roku, działa na rzecz internacjonalizacji polskiej nauki. Jej celem jest wsparcie procesów międzynarodowej współpracy badawczej i wymiany akademickiej, a także upowszechnianie informacji o polskim szkolnictwie wyższym i promocja języka polskiego za granicą.

MK, źródło: UŚ

 

Dyskusja (0 komentarzy)