Aktualności
Sprawy nauki
16 Lipca
Źródło: www.uw.edu.pl
Opublikowano: 2020-07-16

Rektor UW odpowiada na zarzuty w sprawie MAB ReMedy

Dyrekcja ReMedy neguje zasady organizacyjne obowiązujące na uniwersytecie. Stale próbuje je omijać, uważając, że one nie obowiązują ReMedy oraz zapominając, że nie ma ona osobowości prawnej i na zewnątrz jest reprezentowana przez uniwersytet – pisze prof. Marcin Pałys, rektor Uniwersytetu Warszawskiego, w odpowiedzi m.in. na opublikowany przez nas list noblistów dotyczący sytuacji wokół projektu MAB.

Jedenastu laureatów Nagrody Nobla obwinia obecnego rektora UW prof. Marcina Pałysa o prowadzenie działań, stanowiących zagrożenie dla dalszej działalności ReMedy. „Od ponad roku obecny Rektor UW nie wywiązuje się ze zobowiązań umowy grantowej, odmawiając ReMedy organizacyjnej autonomii w obrębie struktur uniwersyteckich i niezależności w działaniach naukowych. Działania wymierzone w ReMedy dotyczą zablokowania wydatków z funduszy ReMedy, brak zgody na składanie wniosków o granty przez naukowców ReMedy oraz na zatrudnianie nowych pracowników, w tym nowo zrekrutowanych kierowników grup wybranych przez MKN” – piszą nobliści, zarzucając też rektorowi, że nie konsultuje swoich decyzji z wybranym na swego następcę – prof. Alojzym Nowakiem, co – ich zdaniem – może nieść za sobą daleko idące konsekwencje, zarówno naukowe, jak i finansowe.

W oświadczeniu, które pojawiło się dziś na stronie internetowej UW, prof. Pałys podtrzymuje wszystkie zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania ReMedy w strukturach uczelni. Dotyczą one rozbieżności pomiędzy zakładanymi celami projektu a działaniami dyrekcji ReMedy. „Celem projektu ReMedy MAB było stworzenie międzynarodowych grup badawczych, których działalność przyczyniłaby się do dalszego rozwoju Centrum Nowych Technologii UW. Jednak w ciągu ostatniego roku dyrekcja ReMedy dążyła do funkcjonowania MAB wpierw jako odrębnej od CeNT, a później jako odrębnej od uniwersytetu instytucji, korzystającej jedynie z powierzchni i infrastruktury uniwersyteckiej” – pisze rektor UW.

Jak czytamy w oświadczeniu, decyzje prof. Agnieszki Chacińskiej w okresie, gdy łączyła funkcję dyrektora Centrum Nowych Technologii oraz ReMedy, negatywnie wpłynęły na funkcjonowanie Centrum. „Prof. Agnieszka Chacińska, jeszcze pełniąc funkcję dyrektora CeNT UW, doprowadziła do odejścia z tej jednostki utalentowanych badaczy, w tym beneficjentów prestiżowych grantów FNP oraz NCN, wywołując kryzysową sytuację w Centrum ciągnącą się do dnia dzisiejszego” – przypomina prof. Marcin Pałys, dodając, że Komisja Etyki i Dobrych Praktyk Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, rozpatrująca te sprawy, uznała, że prof. Agnieszka Chacińska, pełniąc funkcję dyrektora Centrum oraz ReMedy, naruszała zasady etyczne.

W dalszej części pisma następuje rekonstrukcja przebiegu zdarzeń, zapoczątkowanych jesienią 2019 roku propozycją prof. Chacińskiej (oraz prof. Magdaleny Marii Konarskiej) dotyczącej wyjścia zespołu ReMedy z UW i przeniesienia grantu ReMedy do fundacji ReMedy+. W styczniu 2020 roku dyrekcja MAB złożyła wniosek do FNP o cesję grantu na rzecz fundacji. „Prowadzone od tego czasu działania uniwersytetu – takie jak niezatrudnianie nowych osób i niepodpisywanie nowych umów grantowych – miały służyć oddzieleniu się ReMedy od UW, co było wolą dyrekcji ReMedy” – napisano.

Kiedy międzynarodowi eksperci FNP odrzucili wniosek, pojawiła się nowa koncepcja – przeniesienia ReMedy do Polskiej Akademii Nauk i stworzenia Instytutu Molekularnych Mechanizmów i Maszyn, w ramach którego projekt MAB miałby być kontynuowany. W kwietniu tego roku, m.in. z udziałem rektora UW, podpisano list intencyjny, w którym wyrażono wolę stworzenia instytutu i przeniesienia do niego projektu ReMedy. „Z ogromnym zdziwieniem przyjmuję działania prof. Agnieszki Chacińskiej, która mimo wyrażenia w ubiegłym roku zdecydowanej woli wyprowadzenia ReMedy z UW, utrudnia ten proces, narażając przy tej okazji na szwank międzynarodową reputację Uniwersytetu Warszawskiego” – kończy prof. Marcin Pałys.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)