Aktualności
Szkoły wyższe
20 Października
Źródło: www.kans.pl
Opublikowano: 2023-10-20

Dr Elżbieta Zieja rektorem Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych

Dr Elżbieta Zieja objęła stanowisko rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze. Będzie pełniła tę funkcję do końca bieżącej kadencji, czyli do sierpnia przyszłego roku. 

Głosowanie odbyło się 16 października. Przeprowadzenie wyborów stało się konieczne po tym, jak w połowie września Kolegium Elektorów (na wniosek Senatu) zadecydowało o odwołaniu z funkcji rektora dr n. med. Wioletty Boznańskiej. Kierowanie uczelnią przejęła prorektor dr Beata Telążka, prof. KANS. Jak się okazało, nie na długo. Tydzień później odwołano także i ją.

Obie Panie Rektor zostały odwołane zgodnie z wolą całej społeczności akademickiej w związku z nieakceptowalnymi metodami zarządzania, prowadzenia polityki finansowej Uczelni oraz budowania jej wizerunku. Przedstawiciele społeczności akademickiej nie mogli więcej tolerować działań Pań Rektor niekorzystających z demokratycznych narzędzi dialogu, a przede wszystkim prawa do wyrażania własnych obaw i wątpliwości dotyczących przyszłości naszej Uczelni. Społeczność akademicka utraciła zaufanie do działań dotychczasowych Rektorów KANS – napisała wówczas Katarzyna Zielińska, rzeczniczka uczelni.

W tej sytuacji obowiązki rektora przejęła – jako najstarszy członek Senatu KANS – dr Elżbieta Zieja (z taką interpretacją przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce nie zgadzało się Ministerstwo Edukacji i Nauki). Była ona także jedyną kandydatką w wyborach uzupełniających, których termin wyznaczono na 16 października. Została pozytywnie zaopiniowana przez Senat oraz wskazana przez Radę Uczelni. Wyboru dokonało Kolegium Elektorów. Jak podała w komunikacie Uczelniana Komisja Wyborcza, po stwierdzeniu ważności elekcji dr Elżbieta Zieja od 20 października pełni funkcję Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.

MK, źródło: KANS

Dyskusja (0 komentarzy)