Aktualności
Szkoły wyższe
30 Marca
Opublikowano: 2020-03-30

Odwołanie rektora AWFiS w Gdańsku

Prof. Waldemar Moska nie jest już rektorem Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. O jego odwołaniu zadecydował minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Resort nauki poinformował w komunikacie, że „odwołanie jest związane z uprawdopodobnieniem – w toku postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez Rzecznika Dyscyplinarnego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – zarzutów dotyczących wyrządzenia szkody majątkowej w uczelni oraz dopuszczenia się niewłaściwego gospodarowania majątkiem uczelni, stanowiących nadużycie udzielonych Rektorowi Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku uprawnień oraz niedopełnienie obowiązków na niego nałożonych”.

Chodzi o współpracę z chińską uczelnią Beijing Sport University. W ramach sponsorowanego przez rząd Chin programu Belt and Road młodzi adepci sportu trenowali i mieszkali w kampusie gdańskiej uczelni. Formalnym partnerem pekińskiego uniwersytetu jest klub sportowy AZS AWFiS, którego prezes – Waldemar Moska – miał obarczać kosztami projektu kierowaną przez siebie uczelnię. Zawiadomienia w tej sprawie trafiły do prokuratury. Śledztwo prowadzone jest w kierunku nadużycia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków, co miało doprowadzić do wyrządzenia uczelni szkody majątkowej znacznych rozmiarów.

W październiku ub.r. Moska podał się do dymisji, ale miesiąc później, w wyborach uzupełniających, ponownie otrzymał mandat do sprawowania funkcji rektora. W styczniu resort nauki wszczął postępowanie wyjaśniające w związku z podejrzeniem popełnienia przez prof. Waldemara Moskę przewinień dyscyplinarnych w zakresie niewłaściwego zarządzania kierowaną przez siebie uczelnią i doprowadzenia tym samym do wyrządzenia jej znacznej szkody. Na polecenie ministra prowadzi je rzecznik dyscyplinarna przy ministrze nauki i szkolnictwa wyższego prof. Katarzyna Dudka.

MNiSW stawia Waldemarowi Mosce 10 zarzutów. Jak podaje MNiSW, dotyczą one m.in. wyprowadzenia z uczelni 4,5 mln zł zysków z międzynarodowego projektu Belt and Road do klubu sportowego, którego Moska jest prezesem; wyłudzenia z ministerstwa 1 mln zł dofinansowania z tytułu studiowania na kierunkach anglojęzycznych studentów zagranicznych, którzy nie znali języka angielskiego; zerwania umowy ajencji lokalu gastronomicznego na terenie uczelni, co skutkowało koniecznością wypłaty odszkodowania w wysokości ok. 100 tys. zł; wykonywania dodatkowej pracy zarobkowej bez zgody senatu uczelni; a także nieuzasadnionego zwolnienia wieloletnich pracowników uczelni – działaczy związku zawodowego; przypisania sobie autorstwa części cudzych artykułów naukowych z zakresu genetyki; manipulacji przy wyborach na rektora.

W piątek, 27 marca, Jarosław Gowin zadecydował o odwołaniu z dniem 30 marca prof. Waldemara Moski ze stanowiska rektora. Od 31 marca kierowanie uczelnią przejmie wybrany w styczniu rektor-elekt prof. Paweł Cięszczyk.

Prof. Cięszczyk jest specjalistą w zakresie genetyki sportowej. W 2007 roku został doktorem nauk o kulturze fizycznej. Sześć lat temu uzyskał habilitację, a wkrótce potem – nominację profesorską. Karierę naukową zaczynał na Uniwersytecie Szczecińskim, gdzie stworzył i kierował Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka. Pod jego egidą powstał program profilaktyki urazowej dla żołnierzy. W 2014 roku otrzymał Zachodniopomorskiego Nobla w dziedzinie nauk podstawowych za „szerokorozumiane zastosowanie badań genetycznych w sporcie i  traumatologii sportowej”. Trzy lata później, zarzucając szczecińskiej uczelni utrudnianie mu kariery, przeniósł się do AWFiS w Gdańsku. Na swoim koncie ma ponad 160 publikacji. Jest liderem wartego ponad 1,5 mln zł projektu badawczego, w którym poszukuje nowych genów warunkujących predyspozycje do wykonywania określonych rodzajów wysiłku fizycznego. Osiem lat temu został wyróżniony Nagrodą Burmistrza Gminy Goleniów „Barnim” za swoje dokonania naukowe w zakresie genetyki sportowców.

MK, źródło: PAP

 

Dyskusja (0 komentarzy)