Aktualności
Szkoły wyższe
09 Lutego
Opublikowano: 2023-02-09

Politechniczna Sieć Via Carpatia ogłosiła pierwsze konkursy

Trzy uczelnie techniczne ze wschodniej Polski otrzymały 30 mln zł w ramach Politechnicznej Sieci Via Carpatia im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego na realizację programów naukowych, edukacyjnych i komercjalizacyjnych. Właśnie ogłosiły pierwsze konkursy.

Projekt, który zainicjowano w kwietniu 2022 roku, nawiązuje do szlaku Via Carpatia, który ma łączyć siedem państw: Polskę, Litwę, Słowację, Bułgarię, Grecję, Rumunię i Węgry. W przedsięwzięciu biorą udział trzy uczelnie: Politechnika Białostocka, Politechnika Lubelska i Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza. Głównym celem współpracy jest wykorzystanie wiedzy i doświadczenia społeczności akademickiej, zarówno pracowników naukowych, jak i studentów. Sieć będzie prowadzić wspólne działania w trzech obszarach: kształcenie, nauka i komercjalizacja.

Uczelnie otrzymały właśnie 30 mln zł (każda po 10 mln zł) na realizację w ciągu 3 lat 10 programów naukowych, edukacyjnych i komercjalizacyjnych. Środki pochodzą z Ministerstwa Edukacji i Nauki. Ogłoszono już pierwsze konkursy.

W inicjatywie „Wschodzący innowatorzy” mogą brać udział uczniowie szkół ponadpodstawowych, których pomysły znajdą praktyczne zastosowanie w pracy przedsiębiorstw. Konkurs polega na opracowaniu autorskiego rozwiązania, które dotyczy zadań technicznych zgłoszonych przez trzy lubelskie firmy: Borg Automotive, SIPMA SA oraz Klub Strzelecki Snajper .

Zadaniem uczniów jest opracowanie m.in.: karty KANBAN, która pomoże w przepływie materiałów podstawowych na linii magazyn–produkcja; aplikacji na telefon, która pozwoli wykorzystać tabele wysiewów nawozów czy uniwersalnego uchwytu do mocowania pulpitu sterującego maszyny w ciągniku. Istnieje również potrzeba zautomatyzowania procesu rejestracji zawodników na zawody strzeleckie. Ciekawym tematem jest stworzenie bazy nazewnictwa maszyn, które można wykorzystać do nowych produktów.

„NAUKOLATEK – Nastoletni Naukowiec” to z kolei propozycja dla wybitnych uczniów szkół ponadpodstawowych. Konkurs składa się z dwóch etapów: regionalnego, realizowanego niezależnie od siebie w województwach lubelskim, podkarpackim i podlaskim, oraz międzywojewódzkiego, na którym zaprezentowane zostaną najlepsze projekty regionalne.

Do etapu regionalnego może przystąpić zespół składający się z trzech uczniów szkoły ponadpodstawowej. Każdy zespół może złożyć jeden projekt badawczy. W tym etapie do finansowania wybranych zostanie 20 najlepszych projektów zgłoszonych w danym województwie. Do udziału w etapie międzywojewódzkim zaproszonych zostanie po 5 najlepszych zespołów z każdego województwa – laureatów etapu regionalnego.

W konkursie PO SĄSIEDZKU mogą wziąć udział naukowcy posiadający co najmniej stopień doktora, którzy planują odbyć 1-, 2- lub 3-miesięczny staż badawczy w jednej z uczelni wchodzących w skład Politechnicznej Sieci Via Carpatia, po to, aby rozpocząć lub kontynuować badania naukowe.

Konkurs ISKRA polega natomiast na finansowaniu badań naukowych lub prac badawczo-rozwojowych, realizowanych przez międzyuczelniane zespoły badawcze Politechnicznej Sieci Via Carpatia. Maksymalna kwota wsparcia to 450 tys. zł.

Via Carpatia to międzynarodowa trasa, która przebiega m.in. przez Białystok, Lublin i Rzeszów. W każdym z tych miast jest uczelnia techniczna, która ma swoją specyfikę i dysponuje unikalnym zapleczem. Naszym celem jest stworzenie trwałego, bezpiecznego i wydajnego połączenia potencjałów naszych trzech uczelni, po to, aby bardziej efektywnie wspierać rozwój szkolnictwa i nauki. Zależy nam również na konkurowaniu z najlepszymi w świecie ośrodkami w zakresie kształcenia, nauki i komercjalizacji – podkreśla rektor Politechniki Lubelskiej prof. Zbigniew Pater.

MK, źródło: PL

Dyskusja (0 komentarzy)