Aktualności
Szkoły wyższe
31 Stycznia
Źródło: www.pwsztar.edu.pl
Opublikowano: 2020-01-31

Prof. Jadwiga Laska nie jest już rektorem PWSZ w Tarnowie

Minister nauki i szkolnictwa wyższego wygasił mandat rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Piastująca to stanowisko prof. Jadwiga Laska miała złamać przepisy ustawy dotyczące pracy poza macierzystą uczelnią.

W komunikacie MNiSW czytamy, że „prof. J. Laska w okresie pełnienia funkcji rektora (po 1 października 2018 r.), wbrew przepisom ustawy wykonywała dodatkowe zajęcia zarobkowe bez wymaganej zgody właściwego organu uczelni”. Resort wyjaśnia, że w okresie od 1 października 2018 roku do 1 października 2019 roku zgodę mógł udzielić Senat, a po 1 października 2019 r. decyzja należała do Rady Uczelni. Jednocześnie zaznaczono, że „Rektor posiadała zgodę Senatu na dodatkowe zatrudnienie, ale już nie na wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego”, a tym było „wykonywanie recenzji w postępowaniach o nadanie stopnia dr hab. (postepowaniach awansowych) w innych uczelniach (na podstawie odrębnych umów cywilnoprawnych)”. Tymczasem zgoda Senatu dotyczyła jedynie prowadzenia wykładów na krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej. I to właśnie ze względu na wykonywanie przez prof. Laskę dodatkowego zajęcia zarobkowego bez wymaganej zgody, minister nauki i szkolnictwa wyższego był zobligowany do stwierdzenia wygaśnięcia jej mandatu jako rektora PWSZ w Tarnowie. Prof. Laska odebrała decyzję osobiście w MNiSW. Przysługuje jej skarga do sądu, ale to nie wstrzymuje decyzji ministra o wygaszeniu mandatu rektora PWSZ.

Decyzja Jarosława Gowina jest efektem skargi skierowanej przez Radę Uczelni w październiku. Jej autorzy zarzucali rektor PWSZ działanie z naruszeniem prawa, m.in. w kwestii statutu uczelni. Zwrócili się z wnioskiem do ministra nauki i szkolnictwa wyższego o pilną kontrolę legalności działań prof. Laski. Po wygaszeniu jej mandatu, obowiązki rektora przejmuje najstarszy członek Senatu, czyli w tym przypadku dr Józef Kania.

MK, źródło: www.radiokrakow.pl

Dyskusja (0 komentarzy)