Aktualności
Szkoły wyższe
27 Sierpnia
Opublikowano: 2019-08-27

Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu zrezygnował z funkcji

Profesor Marek Ziętek złożył rezygnację z funkcji rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Od 27 sierpnia uczelnią kieruje prorektor ds. nauki prof. Piotr Ponikowski.

W opublikowanym na stronie internetowej uczelni oświadczeniu prof. Ziętek poinformował, że decydujący wpływ na decyzję miał nieustannie pogarszający się stan jego zdrowia. „Po niedawnej tragicznej śmierci Rektora Politechniki Opolskiej, mojego Przyjaciela prof. Marka Tukiendorfa, uświadomiłem sobie, że czas, który mamy do dyspozycji, jest wartością ograniczoną. Wieloletnia walka o dobre imię moje i kierowanej przeze mnie uczelni doprowadziła mnie do skraju wyczerpania. Jednostka w starciu z polityczną machiną państwa nie ma wielkich szans. Ostatnio wszyscy mieliśmy okazję lepiej poznać te mechanizmy, ja sam boleśnie doświadczyłem ich na sobie. Jestem po ludzku zmęczony. Mam świadomość, że czeka mnie jeszcze batalia w kwestii Data Techno Parku. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu zaś zasługuje na w pełni skoncentrowanego na zarządzaniu uczelnią rektora” – napisał prof. Marek Ziętek.

W dalszej części podkreślił, że zostawia Uniwersytet Medyczny przygotowany do czekających go zmian: z uchwalonym statutem, przedyskutowanym regulaminem organizacyjnym, uporządkowaną sytuacją wynagrodzeń. „Dla uczelni przez ostatnie lata zrobiłem, co mogłem, zawsze stawiając na pierwszym miejscu jej dobro. Teraz nadszedł dla mnie czas, aby skoncentrować się na swoim zdrowiu i najbliższych mi ludziach” – wyjaśnił rektor, dziękując wszystkim współpracownikom i przyjaciołom z uczelni, a także studentom. „Dostarczyliście mi wielu pięknych chwil i wzruszeń. Bardzo cenię sobie relacje, które nawiązaliśmy w tym czasie” – dodał.

Przypomnijmy, że w grudniu rektor usłyszał zarzuty w śledztwie prowadzonym przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a dotyczącym spółki Data Techno Park. Miał działać wspólnie i w porozumieniu z prezesem spółki Markiem G. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w kwocie nie niższej niż 1.918.000,00 zł, nie dopełnić ciążących na nim obowiązków i przekroczyć uprawnienia. Przedstawiono mu także zarzut narażenia uczelni na niebezpieczeństwo strat finansowych oraz na szkodę interesu prywatnego spółki Data Techno Park Sp. z o.o. w kwocie 4.231.000,00 zł. Prokuratura zastosowała wobec niego środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 100 tys. zł. Obu podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.

W wyniku postawienia zarzutów rektor został zawieszony w czynnościach służbowych. W wydanym oświadczeniu zaznaczył, że każdą decyzję w kwestii Data Techno Park podejmował na podstawie dostępnych w tamtym czasie wycen ekonomicznych i przedstawionych mu opinii prawnych. Wyraził nadzieję, że „analizowane już wielokrotnie dowody zostaną przez sąd merytorycznie rozpatrzone i wyrok lub umorzenie ostatecznie zakończy postępowanie i spekulacje w tej sprawie”. Jednocześnie podkreślił, że złożył zażalenie na zawieszenie go w pełnieniu funkcji rektora. W marcu Sąd Rejonowy w Katowicach uwzględnił to zażalenie i uchylił środek zapobiegawczy, jak również poręczenie majątkowe w kwocie 100 tys. zł. Dzięki temu profesor Ziętek po urlopie wrócił na sprawowane wcześniej stanowisko, które pod jego nieobecność zajmował prof. Ponikowski. Teraz, po rezygnacji prof. Marka Ziętka, prorektor ds. nauki ponownie przejął obowiązki rektora.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)