Aktualności
Wybory 2024
10 Maja
Źródło: ANS w Nowym Targu
Opublikowano: 2024-05-10

Dr Bianka Godlewska-Dzioboń rektorem ANS w Nowym Targu

Dr Bianka Godlewska-Dzioboń będzie nadal kierować Akademią Nauk Stosowanych w Nowym Targu. Soi na czele uczelni od lutego, kiedy wygrała wybory uzupełniające. Wcześniej, od 2022 roku, pełniła obowiązki rektora.

Wybory w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu odbyły się 10 maja. O fotel rektora w kadencji 2024–2028 ubiegała się tylko jedna kandydatka – dr Bianka Goldewska-Dzioboń. Elektorzy zdecydowaną większością głosów powierzyli jej stery uczelni na następne cztery lata. Opowiedziało się za nią 53 głosujących, jedna osoba wstrzymała się, oddano także 1 głos nieważny.

Dr Bianka Godlewska-Dzioboń jest rektorem nowotarskiej uczelni od lutego tego roku, gdy przeprowadzono wybory uzupełniające na dokończenie trwającej kadencji. Wcześniej, od 2022 roku, była pełniącą obowiązki rektora.

Ukończyła studia na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecny Uniwersytet Ekonomiczny), na specjalności rachunkowość. Z podhalańską uczelnią (wówczas Podhalańską Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Targu) związana jest od 2008 roku, początkowo jako kierownik Biura Doskonalenia Zawodowego, następnie jako pracownik naukowy. Od 2017 roku była także zatrudniona na stanowisku naukowo-dydaktycznym na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od 2019 roku jest asystentem w Katedrze Gospodarki i Administracji Publicznej UEK.

W orbicie jej zainteresowań naukowych znajdują się m.in. rynek pracy oraz struktury gospodarcze. Ponadto szczególną uwagę w pracy naukowej i badawczej poświęca zagadnieniom związanym z politykami publicznymi, rozwojem kapitału ludzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji zawodowych. Jest ekspertem i trenerem w krajowych projektach badawczo-wdrożeniowych z zakresu propagowania przedsiębiorczości akademickiej. Autorka i współautorka kilkunastu publikacji naukowych z obszaru przemian strukturalnych gospodarki dokonujących się głównie pod wpływem technologii informacyjno-komunikacyjnych i globalizacji na rynku pracy.

Była pomysłodawczynią i koordynatorką Laboratorium Dialogu UEK – inicjatywy, której głównym celem jest powiązanie społeczności uniwersyteckiej – zarówno studentów, jak i pracowników naukowo-dydaktycznych – ze środowiskiem biznesu oraz władz lokalnych poprzez wzajemne wykorzystanie własnych potencjałów i potrzeb, wymianę doświadczeń, opinii i poglądów, a także budowę silnych fundamentów dla przyszłej współpracy.

MK, źródło: UEK

Dyskusja (0 komentarzy)