Aktualności
Życie akademickie
29 Października
Źródło: www.pwsw.pl
Opublikowano: 2021-10-29

Centrum Sztuk Projektowych powstało w PWSW w Przemyślu

W Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu otwarto Centrum Sztuk Projektowych. Z pracowni, sali audiowizualnej i galerii skorzystają nie tylko studenci architektury wnętrz oraz projektowania graficznego.

Centrum Sztuk Projektowych to jednostka powstała w ramach Instytutu Humanistyczno-Artystycznego PWSW. Prace nad jej utworzeniem rozpoczęły się latem 2019 roku. Pochłonęły ponad 3,6 mln zł, z czego 3,3 mln zł pozyskano ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020. To największa oddana w tym roku inwestycja PWSW obok Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej, którego oficjalne otwarcie planowane jest na listopad.

Na potrzeby Centrum Sztuk Projektowych zaadaptowano poddasze i część pomieszczeń w jednym z uczelnianych budynków – Kolegium Technicznym znajdującym się przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E. Nowy kompleks dla architektów i projektantów mieści siedem pracowni: trzy komputerowe (modelowania 2D i 3D oraz wizualizacji architektonicznej), malarską, projektowania architektury wnętrz, fotograficzną i grafiki warsztatowej. Zakupiono do nich m.in. profesjonalne oprogramowania do grafiki 2D i 3D, animacji, wizualizacji i obrazowania wnętrz, skaner 3D, drukarkę 3D, laserowy ploter.

W Centrum Sztuk Projektowych zlokalizowano także salę audiowizualną, a także galerię „Świetlik”, gdzie prezentowane są prace studentów. To projekty wykonywane w ramach prac dyplomowych. Jedne z najciekawszych w ostatnim czasie to: projekt rewitalizacji XIX-wiecznego dworku w Rzeszowie; koncepcja aranżacji wystawy stałej i adaptacji budynku przy ul. Ludwika Pasteura w Przemyślu na Muzeum I Wojny Światowej; koncepcja przystosowania wnętrza parafii i klasztoru Franciszkanów – OFM (Reformatów) w Przemyślu do aktualnych potrzeb.

To wszystko utwierdza w przekonaniu, że Przemyśl jest ważnym miejscem na mapie edukacyjnej i kulturalnej Podkarpacia – przyznał podczas uroczystego otwarcia CSP rektor uczelni dr Paweł Trefler, prof. PWSW.

W sumie Centrum Sztuk Projektowych zajmuje powierzchnię 1200 metrów kwadratowych. Będzie służyć głównie studentom architektury wnętrz i projektowania graficznego. Zajęcia w zaadaptowanym na potrzeby kierunków artystycznych poddaszu rozpoczęły się wraz z nowym rokiem akademickim. Ale z nowych pracowni skorzystają nie tylko żacy. Przewidziane są również zajęcia/warsztaty dla młodzieży szkół ponadpodstawowych, z którymi uczelnia podpisała umowy patronackie oraz porozumienia o współpracy (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Przemyślu; Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu, I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu, Zespół Szkół Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jarosławiu). Władze PWSW nie wykluczają, że po pandemii Centrum skieruje swoją ofertę również do mieszkańców miasta, organizując imprezy otwarte.

Takie centrum w Przemyślu to wielka rzecz i szansa dla młodzieży, która chciałaby zostać w tym mieście – podkreśla prof. dr hab. Henryk Ożóg, kierownik Zakładu Projektowania Graficznego w Instytucie Humanistyczno-Artystycznym PWSW.

Instytut prowadzi studia na kierunkach: filologia angielska, historia, projektowanie graficzne (I i II stopnia), architektura wnętrz. To jeden z trzech – obok Nauk Społecznych i Ochrony Zdrowia oraz Nauk Technicznych – instytutów w strukturze uczelni. Studiuje w nich blisko tysiąc osób, w tym prawie 300 cudzoziemców. Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu obchodzi właśnie jubileusz 20-lecia. W tym czasie mury uczelni opuściło ok. 5 tys. absolwentów.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)